Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1201010-006
600
3
Kwatera składa się z 5 ziemnych, bramowanych krawężnikiem mogił, na których położony jest betonowy krzyż łacński. . Głównym elementem jest pomnik przy pominający kształtem kielich. Umieszczona jest na nim tablica z napisem:

„WSPÓLNA MOGIŁA/ OKOŁO 600 OSÓB POMORDOWANYCH/ W TYM MIEJSCU PRZEZ HITLEROWCÓW/ W LATACH II- GIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ/ OD ROKU 1939 – 1945. CZEŚĆ MĘCZENNIKOM POLEGŁYCH ZA WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ. SPOŁECZEŃSTWO MIASTA BOCHNI.” Na dwóch mogiłach znajdują się dwa krzyże osadzone w betonowych postumentach.

W obrębie kwatery pochowano około 600 ofiar terroru hitlerowskiego zarówno Polaków, jak i Żydów. Dla części z nich cmentarz był również miejscem egzekucji.

W 1964 r. na cmentarz komunalny w Bochni do mogiły zbiorowej ofiar terroru przeniesiono zwłoki trzech osób: Marii Dziura, Zbigniewa Krzyszkowskiego i Jana Wesołowskiego, ekshumowane w grudniu 1964 r. Osoby zostały rozstrzelane przez Gestapo w 1939 lub 1942 r. w miejscowości Kopaliny (Gmina Nowy Wiśnicz).

W 1960 r. wykonano pierwsze urządzenie mogiły. W 2012 r. wykonano nowe obramowania, betonowe krzyże.
  • T. Czerpak, S. Wroński, Upamiętnione miejsca walk i męczeństwa w Krakowie i województwie krakowskim 1939-1945, Kraków 1972, s. 57.
  • J. Flasza, J. Kęsek, Cmentarze bocheńskie. Przewodnik historyczny, Bochnia 1992, s. 49.
  • Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni, depozyt Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej (Karta rejestracyjna pomnika pamięci narodowej).
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa, lata wojny 1939-1945, oprac. Cz. Czubryt-Borkowski i in., Warszawa 1988, s. 732.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Województwo tarnowskie, Warszawa 1984, s. 23-24 (Bochnia), 104 (Kopaliny).
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
DZIURA MARIA
KRZYSZKOWSKI ZBIGNIEW
WESOŁOWSKI JAN
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
597