Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1201010-010
63
1
Kwatera założona jest na planie prostokąta i ogrodzona współczesnym płotem z metalowych pretów. Jej główny element to betonowy pomnik w formie ściętego obelisku, ustawionego na trójstopnowej podstawie. Na frontowej ścianie pomnika osadzony jest krzyż łaciński. Powstał prawdopodobnie ok. 1926 r.

W obrębie kwatery znajduje się murowany grobowiec z krzyżem łacińskim i owalną, metalową tablicą memoratywną z napisem:

„TU SPOCZYWA MIKOŁAJ MRÓZ PODPOR. W.P. † 14/6 1919. CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI”.

Według informacji przesłanych przez Urząd Miasta Bochnia oprócz podporucznika Mikołaja Mroza w obrębie kwatery pochowani są żołnierze z I wojny światowej. Na zachowanym projekcie autorstwa Cz. Miętki kwatera obejmowała trzy rzędy po 21 mogił.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 35 s. 697 (plan z konturami mogł), 481 (projekt Cz. Miętki), 653-670 (wykaz pochowanych po 1 listopada 1918 r.).
  • Archiwum Państwowe w Krakowie, Dyrekcja Robót Publicznych, DRP 315, s. 497 (protokół ekshumacji przeprowadzonej 8 września 1926).
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
MRÓZ MIKOŁAJ PODPORUCZNIK Wojsko Polskie
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Wojsko Polskie, Inne 62