Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1201060-011
7
7
Mogiła ziemna w betonowym obramowaniu otoczona ogrodzeniem z prostopadłościennych, betonowych słupów połączonych metalowymi rurami. Na fragmencie obramowania ustawiony pomnik w formie obelisku na prostopadłościennym postumencie tablicą z napisem: „W DNIU 10 VI 1940 ZGINELI./ Z RĄK OKUPANTA/ HITLEROWSKIEGO/ DR BILEWICZ WŁADYSŁAW KRAKÓW/ DR BIEŃKOWSKI ANDRZEJ KRAKÓW/ POR. LIBAN JERZY KRAKÓW/ KS. MACHAY FERDYNAND TARNÓW/ PROF. KANIA JÓZEF KATOWICE/ 2CH BRACI PISTULA ZABRZE/ UNGER IZAAK NOWY SĄCZ/ WACHS/ KRANSLER DZIENNIKARZ KATOWICE".

W mogile pochowano ofiary okupanta hitlerowskiego rozstrzelane 5 czerwca 1940 r. w odwecie za ucieczkę jednego z więźniów z obozu pracy mieszczącego się na terenie więzienia w Nowym Wiśniczu. Egzekucji dokonali strażnicy więzienni w lesie Brzezinka. Ofiary pochowano na miejscu, a 27 kwietnia 1946 przeprowadzono ekshumację.. Na na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie spoczęły szczątki sędziego Władysława Bobilewicza i prokuratora Andrzeja Łady-Bieńkowskiego, na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie - szczątki ks. Ferdynanda Machaya, a szczątki pozostałych ofiar spoczęły w mogile zbiorowej na cmentarzu komunalnym w Nowym Wiśniczu.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski 1945-1950, sygn. UW II 989, s. 89 (arkusz z 1945 r. dot. pierwotnej mogiły w Leksandrowej).
  • Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, sygn. IPN Kr 1/9419 (fotografia z pogrzebu z 1946 r.), akta śledztwa o sygn. S 36/04/Zk.
  • S. Gaworczyk, Patrioci i męczennicy, „Wiadomości Wiśnickie", Nr 130, 2008, s. 29-31.
  • Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni, depozyt Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, karta rejestracyjna pomnika pamięci narodowej.
  • J. Kucia, Obóz pracy w Wiśniczu Nowym (23 XII 1939 - 30 VI 1940), "Studia Historyczne", R. 25, 1963, z. 4 (103).
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa. Lata wojny 1939–1945, pod red. Cz. Czubryt-Borkowskiego, Warszawa 1988, s. 741.
  • Rejestr miejsc, faktów, zbrodni, popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo tarnowskie, Warszawa 1984, s. 124-125.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
KRÄNZLER JÓZEF OSOBA CYWILNA
KANIA JÓZEF OSOBA CYWILNA
PISTULA RYSZARD OSOBA CYWILNA
PISTULA JAN OSOBA CYWILNA
UNGER IZAAK OSOBA CYWILNA
WACHS BERNARD OSOBA CYWILNA
LIBAN JERZY PORUCZNIK Wojsko Polskie