Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1201060-010
860
860
Cmentarz założony jest na planie nieregularnego wieloboku i ogrodzony prostopadłościennymi słupkami połączonymi parami płaskowników z przyspawaną literą x z krótkich gwintowanych prętów.

Wejście znajduje się od strony północnej. Flankowane jest przez dwa słupy i zamykane dwuskrzydłowymi wrotami ze stalowej kraty. Od wejścia w kierunku południowym prowadzi główna aleja, utwardzona żwirem. Po jej prawej stronie w znajduje się osiem, osadzonych w cokołach tablic z czarnego oszlifowanego kamienia, na których w dwóch kolumnach zostały wyryte nazwiska imiona i nazwiska ofiar.

Za rzędem tablic główną aleję przecina aleja poprzeczna. W kierunku wschodnim, schodami do góry prowadzi ona w stronę pomnika głównego w formie cokołu, na którym ustawiona jest konstrukcja z 5 pięciu zakończonych łukiem i połączonych ze sobą krat stalowych. W każdej z nich zostały umieszczone krzyże łacińskie z piaskowca. Na podstawie pomnika umieszczona jest inskrypcja: „W HOŁDZIE/ POLAKOM ZAMĘCZONYM W WIŚNICKIM WIĘZIENIU/ W LATACH 1939–1945, W KTÓRYM OD GRUDNIA 1939 ROKU/ DO CZERWCA 1940 ROKU MIEŚCIŁ SIĘ OBÓZ KONCENTRACYJNY,/ A PÓŹNIEJ CIĘŻKIE WIĘZIENIE. TYM WSZYSTKIM,/ KTÓRZY W OSAMOTNIENIU ODDALI SWOJE ŻYCIE/ DAJĄC ŚWIADECTWO UMIŁOWANIA/ WOLNEJ I NIEPODLEGŁEJ POLSKI”.

Na zachodnim krańcu poprzecznej alejki znajduje się pomnik stalowej zakończonej łukiem stalowej kraty, osadzonej w cokole z napisem z inskrypcją: „PAMIĘCI/ ŻYDOWSKICH OFIAR NIEMIECKIEGO TERRORU/ NA ZIEMI WIŚNICKIEJ W LATACH 1939–1945”.

Główną aleję cmentarza zamyka wysoki krzyż z belek z połączonych ze sobą dwóch metalowych rur. Po lewej stronie końcowego odcinka głównej alei usytuowanych jest ściętych pulpitowo pięć bloków z piaskowca z wyrytymi inskrypcjami:

 • „PAMIĘCI/ ARTYSTÓW I MALARZY ORAZ ABSOLWENTÓW I WYKŁADOWCÓW/ KRAKOWSKICH UCZELNI, WIĘZIONYCH W OBOZIE KONCENTRACYJNYM/ I WIĘZIENIU W LATACH 1939-1945, KTÓRZY BĘDĄC ŚWIADKAMI/ NISZCZENIA BEZCENNEGO ZABYTKU KULTURY POLSKIEJ,/ JAKIM BYŁ XVII – WIECZNY KOŚCIÓŁ KLASZTORNY,/ UTRWALILI DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ ŚLADY WIĘZIENNEGO/ I OBOZOWEGO ŻYCIA DLA UCZCZENIA ICH HEROIZMU/ W DOKUMENTOWANIU NISZCZENIA POLSKIEJ KULTURY/ W LATACH 1939-1945/ MIESZKAŃCY GMINY NOWY WIŚNICZ”

 • „PAMIĘCI/ OFIAR OBOWIĄZKU PRAWNIKÓW, KSIĘŻY, NAUCZYCIELI/ I PRZEDSTAWICIELI ADMINISTRACJI, KTÓRZY BYLI WIĘZIENI NA/ TERENIE OBOZU I WIĘZIENIA W LEKSANDROWEJ/ W LATACH 1939-1945”

 • „PAMIĘCI/ WSZYSTKICH SPOCZYWAJĄCYCH NA TYM CMENTARZU,/ ZAMĘCZONYM W LATACH 1939-1945 PODCZAS NIEMIECKIEJ OKUPACJI,/ A TAKŻE WIŚNICZANOM, KTÓRZY Z NARAŻENEM WŁASNEGO ŻYCIA/ ORGANIZOWALI POMOC DLA UWIĘZIONYCH./ ŻOŁNIERZOM ARMII KRAJOWEJ, KTÓRZY W ŚMIAŁEJ/ AKCJI OSWOBODZILI CZĘŚĆ WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH.”

 • „DNIA 5 WRZEŚNIA 1940 ROKU W POBLIŻU TEGO CMENTARZA/ ROZSTRZELANI ZOSTALI PRZEZ NIEMIECKICH OPRAWCÓW:/ DR WŁADYSŁAW BOBILEWICZ – SĘDZIA;/ MGR ANDRZEJ BIEŃKOWSKI PROKURATOR;/ KS. FERDYNAND MACHAY – ZGROMADZENIE O. FILIPINÓW;/ JERZY LIBAN – PORUCZNIK WOJSKA POLSKIEGO;/ JAN PISTUŁA Z KATOWIC;/ RYSZARD PISTUŁA Z KATOWIC;/ JÓZEF KANIA – POWSTANIEC ŚLĄSKI;/ JÓZEF KRENZLER – DZIENNIKARZ/ IZAAK UNGER – KUPIEC Z NOWEGO SĄCZA;/ BERNARD WACHS Z KRAKOWA.”
 • „ „TYLE NAPRAWDĘ ŻYJEMY, ILE ŻYJE PAMIĘĆ O NAS”/ JAN KARSKI/ W 83. ROCZNICĘ POWSTANIA/ NIEMIECKIEGO OBOZU
 • KONCENTRACYJNEGO/ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PRZEPROWADZONY ZOSTAŁ/ GENERALNY REMONT CMENTARZA./ KOLEJNE POKOLENIA POLAKÓW MUSZĄ PAMIĘTAĆ O OFIARACH/ NIEMIECKIEGO TERRORU I POŚWIĘCENIU PRZODKÓW/ W WALCE O WOLNOŚĆ./ KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW/ FUNDACJA NIE ZAPOMNIJ O NAS/ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI/ GMINA NOWY WIŚNICZ”.

W południowo-wschodniej części zachowały się dwa kamienne nagrobki sprzed II wojny światowej, w formie zdobionego krzyża z literami IHS na wysokim stopniowanym postumencie z płyciną na tablicę inskrypcyjną oraz kamiennego krzyża osadzonego na niskiej podstawie.
Groby na terenie cmentarza oznaczone są niskimi krzyżami z piaskowca cegrowskiego.
Na terenie Nowego Wiśnicza okupant niemiecki założył obóz przejściowy dla polskich jeńców wojennych. Funkcjonował on do grudnia 1939 r. Wówczas na terenie byłego zakładu karnego założono obóz pracy, do którego przewieziono więźniów z więzienia przy ul. Montelupich w Krakowie, więzień w Jaśle i Tarnowie, Wśród więźniów znaleźli się działacze społeczni, byli legioniści, powstańcy śląscy, przedstawiciele duchowieństwa i inteligencji.

W wyniku tortur i bicia zmarł 7 maja 1940 w obozie były porucznik Kazimierz Jan Widerski z Częstochowy. 27 maja 1940 r. w obozie został pobity a następnie zastrzelony dr Roman Starzycki za to, że po ogłoszeniu alarmu nie zdołał przybiec na czas do celi. Według relacji jednego z więźniów w obozie było 6 przypadków śmierci wskutek pobicia. Zwłoki grzebano na cmentarzu więziennym w tzw. Brzezince.

5 czerwca 1940 r. rozstrzelano 10 więźniów. Egzekucja miała być odwetem za ucieczkę jednego z osadzonych. Po wojnie zwłoki rozstrzelanych ekshumowano i przeniesiono, szczątki trzech osób do grobów na cmentarzach w Krakowie, a pozostałych 7 do mogiły zbiorowej na cmentarzu parafialnym w Nowym Wiśniczu..

20 czerwca 1940 z obozu w Nowym Wiśniczu został wysłany pierwszy transport 237 więźniów do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. W następnych dniach odesłano pozostałych więźniów. W lipcu 1940 r. obóz zlikwidowano.

W jego miejsce powstało więzienie karno-śledcze, które funkcjonowało do lipca 1944 r. W tym okresie w księdze zmarłych odnotowano śmierć 885 osób. Zwłoki grzebano na cmentarzu więziennym.

W niektórych przypadkach odnotowano ich zabranie przez rodzinę lub gminę wyznaniową żydowską: LEON HERMAN, BERNARD FÖRBER, HANINA SZAJN, MARIAN PUTO, JÓZEF PORĘBA, ABRAM PAKULSKI, PAWEŁ FRIESE, MORDKA RUSINEK, MARIAN CUKLERSKI, ZAJNWEL BRUNNER, BEREK STULMAN, IGNACY MARCZAK, WŁADYSŁAW LUBIŃSKI, ANTONI KALETA, EUGENIUSZ FREUND, KAZIMIERZ BAKALARZ, JERZY JANUSZKIEWICZ, ANDRZEJ SARNECKI, EDWARD ARENDT, JÓZEF CZARNECKI, WŁADYSŁAW BECKA, JÓZEF ZYGUŁA, TADEUSZ NAGROBA, JAN MRUGACZ, JÓZEF ZAJĄC, STANISŁAW LEWANDOWSKI, JERZY SEKURA, JULIAN SZCZEPANIK.

27 lipca 1944 oddział dywersyjny 1 batalionu 12 Pułku Piechoty Armii Krajowej przejściowo opanował więzienie w Nowym Wiśniczu, uwalniając więźniów politycznych. Na początku sierpnia 1944 r. wobec zbliżania się frontu więzienie zlikwidowano, niezdolnych do pracy więźniów zwolniono a pozostałych wywieziono na roboty przymusowe do Niemiec.
 • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Urząd Wojewódzki Krakowski 1945-1950, sygn. UW II 38.
 • Archiwum Narodowe w Krakowie, Niemieckie Więzienie w Nowym Wiśniczu ( 29/481/0 - zawiera min. akta osobowe więźniów)
 • „Gazeta Krakowska”, 2005, nr 140 z dn 18-19 czerwca, s. 5.
 • J. Kucia, Obóz pracy w Wiśniczu Nowym (23 XII 1939 - 30 VI 1940), "Studia Historyczne", R. 25, 1983, z. 4 (103).
 • Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, sygn. IPN Kr 1/971 kopia "Księgi zmarłych" więzienia Wiśnicz Nowy. 1940-1961.
 • Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, akta śledztwa S 36/04/Zk.
 • Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945. Informator encyklopedyczny, red. Cz. Pilichowski i in., Warszawa 1979,s . 342-343.
 • „Wiadomości Wiśnickie”, 2004, nr 105.
 • „Wiadomości Wiśnickie”, 1995, nr 69.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
WIDERSKI KAZIMIERZ JAN PODPORUCZNIK
STARZYCKI ROMAN
CHLEBDA
CHUDEUSZ JAN
LASKOWSKI JÓZEF
PICHNER JÓZEF
GARLEJ STANISŁAW
ROGOZIŃSKI MIECZYSŁAW
TARAS PIOTR
KOLASA FRANCISZEK
SZYMANKIEWICZ WŁADYSŁAW
MIŚ STANISŁAW
SZUMLAK CZESŁAW
ZAWIŚLAK WŁADYSŁAW
WIATRAK STANISŁAW
WOŹNIAK JAN
CIEPLAK TOMASZ
SEJUD WOJCIECH
MICHALIK JULIAN
CZERLIK JAN
BATKO WŁADYSŁAW
BRYDAK JÓZEF
MRUK WOJCIECH
KALISZEWSKI JÓZEF
WOŚ ANTONI
KOZIOŁ MICHAŁ
KOWALCZYK WŁADYSŁAW
PAŹ WŁADYSŁĄW
SZEWCZYK FRANCISZEK
STAŃCZYK FRANCISZEK
CIOŁEK BRONISŁAW
SOSNOWSKI TADEUSZ
OLIWA MIECZYSŁAW
CIEŚLAK FRANCISZEK
SEPULOWICZ IGNACY
TOPÓR WINCENTY
WITEK WACŁAW
NAZARUK PIOTR
DELEKTA FELIKS
MAKOS JAN
KUDUK FRANCISZEK
MIERGA MACIEJ
ORZECH BRONISŁAW
GAWRYSZEWSKI FRANCISZEK
STEFAŃCZAK SZCZEPAN
ZARZYCKI LUDWIK
GRZEBAK FRANCISZEK
KUĆ EDWARD
GAWROŃSKI KAZIMIERZ
ROGOWSKI ADAM
NIEMCZYCKI JAN
WINNICZUK TEODOR
KAWECKI ZYGMUNT
WÓJCIK JAN
SKOTNICKI JAN
JANIK JÓZEF
LEŃ WŁADYSŁAW
DUDEK JÓZEF
BUCZEK FRANCISZEK
DUDEK ANDRZEJ
NIEDZIELA NIKODEM
KÖNIG JÓZEF
SOBUŚ AWTONOM
STOMA WASYL
TOMASZEWSKI WŁADYSŁAW
DZIDO BRONISŁAW
BAJ JAN
PODSTAWEK ANDRZEJ
TOKA STANISŁAW
MRÓZ JAN
WÓJCIK JÓZEF
RYSZKIEWICZ EDWARD
PIETRZAK JÓZEF
WIŁKOŁASKI PAWEŁ
OSOJCA STANISŁAW
KANIA JAN
KOWAL JAN
CURPRYN ANTONI
JAROCKI FRANCISZEK
CIELOCH PIOTR
DUDA FELIKS
BIAŁAS WINCENTY
JODŁOWSKI JÓZEF
MICHALIK MARIAN
KARAMAŃSKIJ JÓZEF
KUCHARZYK FRANCISZEK
TURCZA STANISŁAW
MALARCZYK STANISŁAW
KRAWCZYK FRANCISZEK
STANOWSKI KAROL
GAŁECKI ANTONI
WOLSKI JÓZEF
ŻYCHOWICZ PIOTR
RZĄD STEFAN
SPODNIEWSKI ANTONI
GOLONKA FRANCISZEK
URBAŃSKI STEFAN
CZARNECKI WŁADYSŁAW
ŻMUDA JAN
SIWIEC ROMAN
WASILEWSKI STANISŁAW
FAŁTA WŁADYSŁAW
KUCARSKI WŁADYSŁAW
BRADTKE ALOJZY
BANASIUK BAZYLI
ĆWIEK STEFAN
KILAŃSKI WŁODZIMIERZ
MYSZKOWSKI JÓZEF
GOLISZEWSKI LEON
PŁOSKOŃ JAN
KOZA JAN
KOTLARZ TEOFIL
POKRYWKA BRONISŁAW
PAŁKA MARIAN
BRZYSKI JAN
SZELĄG JAN
MIJAS WŁADYSŁAW
RODZIK STANISŁAW
KOŁACZ STEFAN
MANIJAK STEFAN
MARSZAŁEK BRONISŁAW
BATORSKI JAN
DRĄG STANISŁAW
ĆWIERZ JÓZEF
MAŁYSZ EDWARD
ROŻEK JAN
BARZEL WŁADYSŁAW
MACIASZEK WACŁAW
ZAWADZKI FRANCISZEK
GRELA JAN
ŁUKA MICHAŁ
KOZA WOJCIECH
MRÓZ MAKSYMILIAN
TOKARSKI STANISŁAW
KĘDZIERAWSKI JÓZEF
KULETA TEODOR
ADAMCZYK BRONISŁAW
KACZMAREK WŁADYSŁAW
KAZIMIERSKI PIOTR
PRZYWARA HENRYK
WONICKI EDWARD
STANIEC JAKUB
KOCJAN JAN
NABOŻNY STANISŁAW
ŁYSONIA MICHAŁ
BERNACKI JÓZEF
DENKIEWICZ AUGUST
RYBAK HIERONIM
CZAJKA FELIKS
BILSKI STEFAN
PIECHNA JÓZEF
JAKUBOWSKI JÓZEF
REICHMAN SZLOMA
ZAWADA JAN
JAROSIEWICZ FELIKS
KOWALSKI WOJCIECH
HOŁUJ JOZEF
CHĘĆ JAN
NĘDZA ANDRZEJ
FRONCZAK STEFAN
HARASYMIUK JAN
PYTEL KAZIMIERZ
ZWOLIŃSKI JÓZEF
STOMA MICHAŁ
TYBORA FRANCISZEK
GORCZYCA PIOTR
SADOWSKI WACŁAW
FREJ BOLESŁAW
KUJDUŚ HENRYK
KRUK JOZEF
PODSTAWKA WŁADYSŁAW
SZUSTER JÓZEF
WIANKOWSKI JÓZEF
PROCHWICZ WOJCIECH
SKÓRNIK SZULIM
STACHOWICZ BOLESŁAW
SZCZEPANIK JAN
SZCZEPAŃSKI JAN
SZOZDA ALEKSANDER
PINDOR MARIAN
MAKOWSKI LUCJAN
GAJDA JÓZEF
KOWALIK FRANCISZEK
PIÓRO JAN
WÓJCIK PAWEŁ
ŻYWICKI STANISŁAW
SIDOROWICZ EDWARD
LICHOWID JAN
ŁOZICKI WIKTOR
RADKO BRONISŁAW
CYBULSKI JAN
ADAMCZYK BRONISŁAW
PODSIADŁY WŁADYSŁAW
SOCHOWSKI WASYL
RAŚ JAN
RZEMIENIAK PIOTR
SOBSTYL JAN
TRYBULEWICZ JAN
PODLECKI ZYGMUNT
MARCIN MAREK
NAZARUK JAKUB
ŚLIWA ANTONI
MAJCHER JAN
MATUSZCZAK JÓZEF
WACH WINCENTY
MOKROWIECKI HENRYK
DIERDA FRANCISZEK
KOBYLARZ WOJCIECH
SADOWSKI STANISŁAW
FINKELSTEIN CHAIM
ISKRA ALEKSANDER
BECKER ZYGMUNT
JABŁOŃSKI STANISŁAW
SZMIDT EHWALD
GRUSZKOWSKI WOLF
ŁUKASZEK DANIEL
KOT EUSTACHY
TRYBULA ADAM
HUFNAGEL JOSEK
LASOTA STANISŁAW
DETKO LUCJAN
AKSMAN STANISŁAW
FRYDLAND SZMUL
KOSZACKI STANISŁAW
LITMANOWICZ ABRAM
RAGO JERZY
SAWA ANTONI
KOWAL JAN
CHOSIAWA ANDRZEJ
WCISŁO WŁADYSŁAW
PODSIADŁO JÓZEF
CHAJKOWSKI WŁADYSŁAW
GUZEK EDWARD
RADOMSKI TADEUSZ
ŻROL JAKUB
REMBOWSKI JÓZEF
NIEMIEC STANISŁAW
BACHANEK FRANCISZEK
MAZUREK JÓZEF
PŁONKIEWICZ STANISŁAW
BOŃKOWSKI JÓZEF
CHWEDORCZUK JAN
ZYSAPEL DANIEL
ŁASZCZUK EDWARD
MÜLLER STANISŁAW
JANKLEWICZ JANKIEL
GŁOWA JAN
POTOCKI JÓZEF
BANACH PAWEŁ
CHMIEL JAN
BEREDA FRANCISZEK
KOSIARA MIKOŁAJ
BUGAJSKI ROMAN
CHLEBASZ JÓZEF
PIESIO JÓZEF
GĄGOL WINCENTY
ŻABA KAROL
LANDMESSER PIOTR
KWIATKOWSKI BERNARD
CIBOR ZBIGNIEW
JĘDRYCHOWICZ LEONARD
GALUS FRANCISZEK
KOZŁOWSKI WACŁAW
KĘDRAK FELIKS
NOWAK PIOTR
KOPER JÓZEF
CZERWIEC JÓZEF
KĘPIŃSKI MARIAN
MIERGA JAN
ORMIAN LEON
URBAŃCZYK JÓZEF
CZABAN [TRZABAN] JAN
HUTA JAN
MARKIEWICZ LEON
STARZEC MIECZYSŁAW
STAŃKO WOJCIECH
AMRBOSZKIEWICZ JAN
BIENIEK CZESŁAW
RZEŹNICKI FELIKS
WÓJCIK WOJCIECH
SAS STANISŁAW
GAJEWNIK MARIAN
WALECKI JÓZEF
TYSZKO JÓZEF
KOSAKOWSKI WINCENTY
BIŃCZAK JAN
LORENZ DANIEL
MARKOWSKI HENRYK
DŁUGOSZ BOLESŁAW
OLENDER BOLESŁAW
BATKO MICHAŁ
ZAMOLSKI JÓZEF
SATOR STANISŁAW
ORSZULAK JAN
SWÓŁ KLEMENS
BABIUCH TADEUSZ
GRZĘDA STEFAN
STOPCZYK EUGENIUSZ
EHRENFRIED JULIUSZ
KSIĘŻYK WŁADYSŁAW
GIERCZAK WACŁAW
RATAJSKI BRONISŁAW
PACAN JAN
WĘCŁAWSKI WOJCIECH
LANDJUNG MARCELI JERZY
GRUCA ANTONI
GNIDZIŃSKI STANISŁAW
BORKOWSKI STANISŁAW
WIATRAK WOJCIECH
WEISS SZULIM
SCHWARZ JAKUB
PAPROTA FELIKS
DURA JAN
KRUPKA JAN
JURACZ MIKOŁAJ
SIOTA MARIAN
KRUK KONSTANTY
WÓZ MARIAN
CHWAŁEK PIOTR
FELIKSIAK ANTONI
SAWICKI ANTONI
KALSKI TADEUSZ
TRUCHLIŃSKI PIOTR
JAWOREK ALEKSANDER
WIATRAK STEFAN
SIWAK PIOTR
ULANOWSKI TOMASZ
KALINOWSKI ROMAN
IWICZUK STANISŁAW
SOKÓŁ WINCENTY
GUTMAN LEJZOR
NABRZESKI STANISŁAW
PYCH JÓZEF
CZUPERSKI EDWARD
SOŁTAN ŁUKASZ
SZELĄGOWSKI BRONISŁAW
SZYMAŃSKI ALEKSANDER
MARZEC PIOTR
DEMCZUK SERGIUSZ
KOZIOŁ JAN
KWIATKOWSKI STANISŁAW
DĘBSKI JAN
WYSOCKI ADAM
OLCZYK STEFAN
GOSZTYŁA JÓZEF
DOBROS EDWARD
RYBAK ROMAN
JEDYNAK JÓZEF
HADRIAN WŁADYSŁAW
KAPITAŃSKI STANISŁAW
GRABIAS ANRZEJ
CHRONOWSKI BRONISŁAW
BRYCZEK ANTONI
JASTRZĘBSKI JULIAN
KIPPEL JAN MARIAN
WĄSIAKOWSKI ZDZISŁAW
PABJAŃCZYK MIECZYSŁAW
HEYN EDWARD
CHMURA STANISŁAW
KUCHTA JAKUB
SOBOLEW ABRAHAM
OPARA JÓZEF
KUPERBERG HENOCH
PLACKOWSKI MIECZYSŁAW
SASA JAN
BOREK STANISŁAW
KUKLA ANTONI
DYMON STANISŁAW
REIF STANISŁAW
DUDEK WŁADYSŁAW
MAZANOWSKI JERZY
GOMZAR FILIP
JAMRÓZ SZYMON
ZAWADZKI JAN
ZYBURA JAN
SIWAK DANIEL
ŻEGLEŃ JAN
LENAR SEBASTIAN
ROZNER WILHELM
WALLER EDWARD
SIENKO BRONISŁAW
KAJZER AUGUSTYN
DAWIDZIUK JOSEPH
RAZALIŃSKI VEL SZCZERBA ANDRZEJ
LITWINOWICZ JAN
GAJEWSKI JAN
DUDZIAK ANDRZEJ
BĄBKA WŁADYSŁAW
PODOBA CZESŁAW
KUSZKOWSKI IGNATZ
KRAJEWSKI JÓZEF
SZELIGA HENRYK
GRUDZIEŃ MIECZYSŁAW
EHRENREICH SAMUEL
CAPIŃSKI ROMAN
SCHWARZ KAROL
BECK SZYJA
SOCZÓWKA TOMASZ
KLOC MARIAN
LASOTA STEFAN
TUROWSKI STANISŁAW
PURCHALSKI ANTONI
MAKUCH JAN
KUŹNICZ STEFAN
SITKIEWICZ STEFAN
SURÓWKA FRANCISZEK
KOCHANEK JÓZEF
WASANÓW PIOTR
GUTMAN ABRAHAM JOSEF
ORLICZ JAN
MARCHEL JÓZEF
KULCZYCKI FABIAN
OSMAŃSKI WACŁAW
MAJEREWICZ STANISŁAW
RACHWAŁ KAROL
RYŚ JULIAN
STAŻEWSKI WACŁAW
MENDAK JÓZEF
SURDYŃSKI JÓZEF
KUPKA STANISŁAW
ZIĘBA TADEUSZ
BEŁESZ STEFAN
STEBNICKI JAN
GRZYB STANISŁAW
STERN JÓZEF
SILBERMAN JANKIEL
KNYSAK LEON
SZYMAŃSKI KAROL
TOPÓR STANISŁAW
ŻURAWSKI LUDWIK
SOPAŁA MARCIN
KARSZEŃ MICHAŁ
KNOPF JÓZEF
SPRAWKA ZYGMUNT
KARP EDWARD
MOCZYDŁOWSKI TYMOTEUSZ
SZEWCZYK JÓZEF
NOWALCZUK JAN
HERETYK JAN
HANSCH LEOPOLD
FIEDZIEJEW ANATOL
KRAWCZUK LONGIN
PLUTA JÓZEF
TYBURCZY WINCENTY
CICHOŃ STANISŁAW
KRUPA WAWRZYNIEC
BAKOWSKI JERZY
WINIARCZYK PAWEŁ
GODERSKI WALERIAN
NOWORYTA ANDRZEJ
JUREK STEFAN
CHOCHŁA MICHAŁ
ROSENWALD LEJBUŚ
PODSIADŁO ANDRZEJ
SZCZYPA STANISŁAW
BYLICA WOJCIECH
BŁASZCZAK STANISŁAW
CZYŻ HENRYK
URBAŃCZYK WŁADYSŁAW
KOZYRA WŁADYSŁAW
SIŁOJAŃCZUK STANISŁAW
SIEK SZCZEPAN
CZAPLICKI FELIKS
SIWAK ELIASZ
STEFAŃCZAK WŁADYSŁAW
KIERZKOWSKI MARIAN
KAGAN FRANCISZEK
WAJNBERG SAMUEL
BIELAWSKI ANDRZEJ
CHUDZIAK KAZIMIERZ
SUSZCZYŃSKI JAN
FLORMAN MOSZEK
GOL JÓZEF
WACH FRANCISZEK
PŁONKA JAN
DEROŃ PIOTR
BIELA FELIKS
ZAZULAK IWAN
BOŻYK ANTONI
SOŁTYS ANTONI
MUSKALSKI TEOFIL
PARZYGNAT IGNACY
PIĄTEK JÓZEF
BERCZA JAN
SUCHECKI KAZIMIERZ
PIWOWARCZYK EUGENIUSZ
STOLARCZYK ALEKSANDER
KAFEL ABRAM
PIWOWAR MIKOŁAJ
KUC FRANCISZEK
CIEPAŁOWICZ JÓZEF
JAMRÓZ WŁADYSŁAW
ADAMSKI TADEUSZ
BIERNACKI KAZIMIERZ
WIDŁAK WOJCIECH
KRÓL PIOTR
MRÓZ LUDWIK
SADOWSKI ANTONI MARIAN
MALICKI SZYJA
TUBIAŃSKI JÓZEF
KRĄŻEK STANISŁAW
WILANOWSKI WALENTY
GUTMAN LEJZOR
ZIĘBA FELIKS
KANO JAKUB
BECHROWSKI WŁADYSŁAW
GRUBOWSKI WACŁAW
FAJNTUCH JANKIEL
LESAK TADEUSZ
KOPEĆ ANTONI
SANDOMIERSKI JAN
LEHMAN ANTONI
KRUPA JACEK
WIESENFELD SIMON
KAUFTEIL FISCHEL
GAWOR STANISŁAW
CABAJ ZYGMUNT
KOWALIK WAWRZYNIEC
DYBOWSKI STANISŁAW
KUBIK MARIAN
KLIMEK ALEKSANDER
MAZUR JAN
SILBERSTEIN MORDKA LEJB
FIJAŁKOWSKI STANISŁAW II
POROSŁO ALOJZY
GRZESZCZAK JAN
KOZIOŁ WŁADYSŁAW
WILK FRANCISZEK
LIBERDA FRANCISZEK
PIASECKI JÓZEF
DULĘBA FRANCISZEK
ŚWIERCZEK JAN
SZYPUŁA FRANCISZEK
KARCZMARCZYK BOLESŁAW
SOCHACKI WALENTY
SALWA JÓZEF
BOGUCKI WŁADYSŁAW
SOBOLEW KAZIMIERZ
SYKUDOWSKI STANISŁAW
ŁYSIK JAN
KACZOR JAN
WIECZOREK PIOTR
BATOREK CZESŁAW
PER JAN
STRAWCZYŃSKI SZMUL
STACHURA STANISŁAW
MAKIELA IGNACY
KOŁODZIEJCZYK ROMAN
ŻYWIEC STANISŁAW
MASZTALERZ FRANCISZEK
PTAK JAN
KSIĄŻEK MIECZYSŁAW
TYCZYŃSKI STANISŁAW
KOZAKIEWICZ JAN
CIOŁEK JÓZEF
CHRZAN ANDRZEJ
WŁODAREK JAN
MASNY WŁADYSŁAW
WYSOKIŃSKI LEONARD
STEINBERG ARON
SŁOWIK JAN
WINIARSKI FRANCISZEK
KÜMMEL MAKS
GOLEC JÓZEF
JUSZCZYK ROMAN
BOLAK KAZIMIERZ
SZMEJA WŁADYSŁAW
GUTMAN MEJLOCH
GRAUS IZRAEL LEWI
DELIKAT STANISŁAW
KOMUDA ALEKSANDER
GOLDBLAT SZMUL
KAMIŃSKI MIECZYSŁAW
PROTAS KAZIMIERZ
KŁAPA STANISŁAW
MOZOL WŁADYSŁAW
IWANIAK WŁADYSŁAW
MILCZEK IGNACY
STEFAŃSKI FELIKS
BIŃCZYK ANTONI
DREILING ADOLF
BIALIK BOLESŁAW
JANISZ JAN
KONDROWSKI WŁADYSŁAW
STRAWCZYŃSKI ICEK
KOSAŁKA ANTONI
KARWAT STANISŁAW
KOWALSKI STANISŁAW
MAROSZEK FRANCISZEK
SZADORSKI MIECZYSŁAW
BOGUSZ WŁADYSŁAW
NEUMARK MOSZEK
TWARDZIK HENRYK
GEPERT JÓZEF
BUNIOWSKI [BUMOWSKI] JÓZEF
PREDER BOLESŁAW
ZBOZOWSKI JAN
GĄDEK JAN
STELMASZUK DYMITR
KUPIEC WŁADYSŁAW
BRATOK IWAN
ŚLIWIŃSKI CZESŁAW
WRZECIONEK JÓZEF
OLSZTYŃSKI JERZY
WOYENFELD NUSYN
MATERNA WOJCIECH
MILLET? WIKTOR
MILIŃSKI ANDRZEJ
HAMERSKI TEOFIL
WOŹNIAK MICHAŁ
WIERZBICKI WIKTOR
ZIELIŃSKI STANISŁAW
JANIK LEONARD
SZYMAŃSKI IGNACY
HYNEK JAKUB
WIŚNIEWSKI STANISŁAW
TYCZYŃSKI STANISŁAW
MIKOŁAJCZAK STANISŁAW
AMBROŻY ADAM
GODEK MELCHIOR
DĄBROSZ ROMAN
FUCHS FELIKS
KALISZ WŁADYSŁAW
URBAŃSKI IGNACY
JERYSZOW WŁODZIMIERZ
WĘSKA KAZIMIERZ
PAWLAK CHRYĆ
KANIEWSKI SZCZEPAN
BORKOWSKI JAN
SOWA LEON
BACH JÓZEF
GRZESIK KAZIMIERZ
WARCHOLIŃSKI WŁADYSŁAW
CZERWIŃSKI JAN
CZYŻ JAN
SOBOLEW WŁODZIMIERZ
ZYCH WŁADYSŁAW
CZERNAKIEWICZ JAN
SEIDLER HENRYK
SOBAŃSKI EDWARD
HOTY STANISŁAW
DOMAŃSKI WIKTOR
CHOIŃSKI STANISŁAW
KOWAL ILKO
ŁOZA TOMASZ
PISZCZEK JAN
MOŚCIŃSKI DOMINIK
ABRAMCZUK WŁADYSŁAW
DĘBECKI ROMAN
LEWANDOWSKI IGNACY
DZIURA ADOLF
WALEWSKI STANISŁAW
PĘSZYŃSKI WŁADYSŁAW
BRDULAK LEON
DĄBROWSKI FRANCISZEK
ANDRUSZKIEWICZ ALOJZY
BARAN VEL MARAJ? KAZIMIERZ
GAWŁOWSKI TADEUSZ
STACHURSKI STANISŁAW
CZERMAK WŁADYSŁAW
HARLAP STEFAN
KUDZIA MARCIN
SAJA JÓZEF
MRÓZ WŁADYSŁAW
POKUPIL STANISŁAW
DUDZIAK WŁADYSŁAW
PODOLSKI LUDWIK
SUCHAN WILHELM
SEKURA ROMAN
GŁOS PAWEŁ
CIECHOWSKI IGNACY
BERGMAN JERZY
ADACH JÓZEF
RZEŹNICKI BOLESŁAW
TUTKA ANTONI
ZAMŁYNNY ANTONI
WERNER JÓZEF
LAJS WŁADYSŁAW
LEŚNIAK JURKO
KOSIACKI IGNACY
MIKUSIŃSKI STANISŁAW
SAWCZUK JÓZEF
DZIADOSZ JÓZEF
GDOWSKI ANTONI
JASZCZURKOWSKI STANISŁAW
WOJCIECHOWSKI ANTONI
KUBIAK TADEUSZ
JAROSIŃSKI JÓZEF
BINIECKI TADEUSZ
KOSIŃSKI WŁADYSŁAW
GORALSKI JAN
NOWORYTA FRANCISZEK
PAZIAK MICHAŁ
ZUCHNIEWICZ EUGENIUSZ
KORTATYŃSKI MARIAN
KACZMAREK WINCENTY
STĘPOWSKI MIECZYSŁAW
PACEK JÓZEF
STĘKAŁA FRANCISZEK
BIENIAŚ JÓZEF
CZARNOTA STANISŁAW
MATUSIEWICZ MIKOŁAJ
EICKLER PIOTR
GRABOWSKI TEOFIL
KAZULA FELISK
NOWAK STANISŁAW
KUTERMACH STANISŁAW
POTNICKI BORYS
SŁODOWY BRONISŁAW
SZULC PIOTR
DYRKA WŁADYSŁAW
MAŁEK JÓZEF
SOCHA JAN
MAREK STANISŁAW
PALUSZEK BŁAŻEJ
KUBACKI JÓZEF
CEPIL WOJCIECH
TABIŚ LUDWIK
BIELA JAN
ŚMIETANA MICHAŁ
BARYŁA ZYGMUNT
RATYŃSKI FRANCISZEK
KURELUS PIOTR
ROGOWSKI WACŁAW
ZALEWSKI MICHAŁ
KOZIOŁ WŁODZIMIERZ
OZIMKIEWICZ ANDRZEJ
GÓRNICZ ANTONI
PUCHAJDA WŁADYSŁAW
FALISZEK ANTONI
JATCZAK WIKTOR
JESIOTR ALEKSANDER
ZALEWSKI TADEUSZ
WOŹNY IGNACY
KRÓL JAN
PORZUCEK WINCENTY
RADOSZYN WASYL
BOROWIEC WŁADYSŁAW
WROŃSKI TADEUSZ
PRĄTCZAK WASYL
ZIĘBICKI ERWIN
GOLEC PIOTR
SIERADZAN STANISŁAW
JANASZEWSKI TADEUSZ
FILIPOWICZ IGNACY
MEIER WILHELM
MIREK JAN
PRZEBINDA JAN
MILKE JERZY
GIL ALOJZY
BĄCZEK FELIKS
PITGIEMZA WASYL
PITIENOK JAKUB
KOZIOŁ MICHAŁ
BUKOWSK WŁADYSŁAW
MICHAŁEK JAN
ŁUKASIK JÓZEF
HYRCZAK TADEUSZ
WAWRZYŃSKI HENRYK
BIEDA TADEUSZ
RANO WŁADYSŁAW
MAJCZAK ANTONI
BADOWSKI MARIAN
PAŁUCKI ZDZISŁAW
KUBERSKI BRONISŁAW
KOWALSKI MARIAN
BARAN FRANCISZEK
BECKA WŁADYSŁAW
CUP ANDRZEJ
WACHOWICZ BOLESŁAW
BRODA JÓZEF
SOBÓTKA JAN
POKTOWICZ STEFAN
TKACZYK STANISŁAW
MAJKA JÓZEF
CYPKO ANTONI
NIEZNAJ JÓZEF
LEYKO ZBIGNIEW
BILIC JERZY
GRALEWSKI STANISŁAW
KURDZIEL KAZIMIERZ
NIWIŃSKI STANISŁAW
WOJCIECHOWSKI ANTONI
GOLONKA JAN
TKACZYK JÓZEF
KOWALCZYK JAN
BOJAR LEON
KAŁUŻA TADEUSZ
BOROWIECKI ROMAN
SIODŁOWSKI ZYGMUNT
ZARĘBSKI JAN
SIWAK ANDRZEJ
KAROLAK JAN
TURSKI WŁADYSŁAW
BAJGROWICZ JAN
KRYŃSKI ZYGMUNT
KĘDZIORA BOLESŁAW
PRZYBYŁKO EDWARD
SUCHOCKI WIKTOR
CHLEBOWSKI WASYL
MALINOWSKI WACŁAW
KARATNICKI JAN
PACEK JAN
TRUPS JAN
BERNAŚ WŁADYSŁAW
WAWCZAK JÓZEF
WAJNGERT WŁADYSŁAW
KUŹMA EDWARD
JASZCZOWSKI JAN
OCHALIK PIOTR
SZESTERKA ALEKSANDER
GŁODOWSKI JÓZEF
PIORUN JÓZEF
PROSZEK WALENTY
SITAK JAN
TUDRYŃ FRANCISZEK
MICHALSKI WŁADYSŁAW
JANIK JULIAN
HERNIK WŁADYSŁAW
SEKLINS PETER
ARENDARCZYK WŁADYSŁAW
HAZA JAN
URBAŃCZYK FRANCISZEK
SITKO LUDWIK
BEDNARSKI STANISŁAW
KOPEĆ HENRYK
DROZDOWSKI RUDOLF
WYBRAŃSKI JERZY
MATUSIAK CZESŁAW
ŻELAZKO STEFAN
NAWROT JÓZEF
KASPRZYK JAN
KUROWSKI EDWARD
PIASECKI JÓZEF
GACH JÓZEF
JURKOWSKI SABIN
FRANCZAK JAN
KŁOSIEWICZ JAN
BARTOSZEWICZ FRANCISZEK
DULIBAN PAWEŁ
PRZEPIÓRA TADEUSZ
SZYMAŃCZUK ALEKSANDER
STOJAK STANISŁAW
BIGAJ FRANCISZEK
STACHOŃ WŁADYSŁAW
BIŁYK STANISŁAW
SKROBUTAN ROMUALD
NOWAK FRANCISZEK
MOLO MICHAŁ
WASZCZUK KAZIMIERZ
STEC ANTONI
CIEŚLIK MIECZYSŁAW
SOCHA ZYGMUNT
GAZDA WŁADYSŁAW
KUSZ PAWEŁ
SZMIST JÓZEF
CELEJEWSKI ALEKSANDER
ŻYŁA WOJCIECH
SZAJNER STANISŁAW
ABRAMCZUK WACŁAW