Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1211030-006
1
1
Mogiła obramowana i nakryta lastrykową płytą. U wezgłowia znajduje się lastrykowy, prostopadłościenny słupek z krucyfiksem na przedniej ścianie oraz prostokątna stela z lastryka. Umieszczono na niej tablicę z czarnego szkła z napisem: „FRANCISZEK/ KRÓŻEL/ + 27 IX 1925/ + 27 V 1943/ Zniszczyli kwiat życia mej młodości/ Katy hitlerowskie/ Prosi o modlitwę.”. W prawym górnym rogu steli umieszczone jest zdjęcie zmarłego.
 
Franciszek Króżel został rozstrzelany przez funkcjonariusza niemieckiej policji.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Województwo nowosądeckie, Warszawa 1984, s. 24.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
KRÓŻEL FRANCISZEK OSOBA CYWILNA