Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1211090-007
1
1
Mogiła ziemna z lastrykowym obramowaniem, częściowo nakryta lastrykową płytą w kształcie trapezu. U wezgłowia znajduje się lastrykowa stela w kształcie pięcioboku z przylegającym do niej krzyżem. Na steli umieszczono czarną tablicę memoratywną z napisem: „FLORENTYNA PLEWA/ PRZEŻYŁA 50 LAT/ 23 XII 1943/ zginęła z rąk gestapo/ Pokój jej Duszy”
 
Pochowana tu Florentyna Plewa została rozstrzelana przez Gestapo 22 grudnia 1943 r. za działalność konspiracyjną.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa. Lata wojny 1939-1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski, Warszawa 1988, s. 474 (bez podania nazwisk, jako miejsce egzekucji podana Morawczyna).
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Województwo nowosądeckie, Warszawa 1984, s. 58.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
PLEWA FLORENTYNA OSOBA CYWILNA