Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1216100-001
39
11
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony słupami z kamienia połączonymi drewnianym, sztachetowym płotem. Wejście zamykane jest dwuskrzydłowymi, drewnianymi wrotami z zadaszeniem z ząbkowanej blachy. Główny element cmentarza stanowi drewniany krzyż z figurą ukrzyżowanego Chrystusa i dwuspadowym zadaszeniem z ząbkowaną krawędzią. Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:
– zwężających się ku górze betonowych steli o profilowanych bocznych krawędziach, zwieńczonych małymi żeliwnymi krzyżami lotaryńskimi lub krzyżami maltańskimi z motywem wieńca laurowego,
– krzyża lotaryńskiego z płaskownika na betonowym postumencie.
– żeliwnych krzyży łacińskich z datą „1915” na betonowych postumentach.

Na nagrobkach umieszczone są owalne, emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych. Mogiły są ujęte w betonowe obramowania.
 
Pochowano tu 7 żołnierzy 1 i 5 Pułku Piechoty Legionów, 20 żołnierzy z armii austro-węgierskiej oraz 10 z armii rosyjskiej, poległych w latach 1914-1915. Znane są nazwiska 11 pochowanych. W 1945 r. na cmentarzu pochowano dwóch żołnierzy niemieckich zabitych w lesie w Siedliskach.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. GW 54 s. 137 i inne, GW s. 715, 723 i inne, GW 92.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 270,273 (archiwalna fotografia).
  • J. Cisek, K. Stepan, Lista Strat Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 2006
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 2, Tarnów 2002, s. 116-117.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa, 1995, s. 237-238.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 2, Pruszków 1997, s. 55-56.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, 254-255.
  • S. Gruszka, Siedliska Tuchowskie „między dawnymi i młodszymi laty”, Tuchów 2002, s. 64.
  • J. Kozioł, Tuchów i okolice, Tuchów 1999, s. 100.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
MOLTUR GEORG Armia austro-węgierska
SCHERKL FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
KODLA GREGOR INFANTERIST Armia austro-węgierska
ELEK KARL JOSEF Armia austro-węgierska
GUTOWSKI MICHAŁ KAPRAL Legiony Polskie
IWULSKI SZCZEPAN SZEREGOWY Legiony Polskie
MARCAK WALENTY SZEREGOWY Legiony Polskie
PETRYSZYN FRANCISZEK SZEREGOWY Legiony Polskie
SARNA STANISŁAW SZEREGOWY Legiony Polskie
WOJTYCH RAFAŁ PLUTONOWY Legiony Polskie
WÓJCIKIEWICZ JÓZEF SZEREGOWY Legiony Polskie
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 16
Armia rosyjska 10
Armia niemiecka 2