Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1216100-016
35
0
Cmentarz założony jest na planie prostokąta o ściętych narożach od strony północnej i ogrodzony pełnym murem kamiennym z płaską, betonową nakrywą, dostosowanym uskokami do ukształtowania terenu. Wejście znajdujące się od strony południowej, ujęte w dwa betonowe słupy, zamykane jest dwuskrzydłowymi, ażurowymi wrotami. Główny element cmentarza stanowi pomnik w formie wysokiej betonowej steli o ściętych górnych narożach, osadzonej na postumencie i flankowanej przez dwa betonowe słupy. Na licu steli umieszczony jest żeliwny, ażurowy krzyż lotaryński. Poniżej krzyża na pomniku znajduje się prostokątna emaliowana tabliczka z informacjami o pochowanych.
 
Groby rozmieszczone są w rzędach wzdłuż ogrodzenia. Nagrobki mają formę betonowych steli o wyciętych narożach, zwieńczonych żeliwnymi krzyżami maltańskimi lub małymi, żeliwnymi krzyżami lotaryńskimi. Na nagrobkach umieszczone są owalne, emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.
 
Przy cmentarzu umieszczona jest tablica informacyjna z herbem Powiatu Tarnowskiego.
 
Pochowano tu 35 żołnierzy z armii rosyjskiej poległych w latach 1914-1915.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 260.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 2, Tarnów 2002, s. 166-167.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa, 1995, s. 247-248.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 2, Pruszków 1997, s. 71.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, 274-275.
  • Kamienie milowe. Część druga: Wsie tuchowskiej gminy, red. J. Kozioł, Tuchów 2003, s. 290.
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia rosyjska 35