Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1216100-017
25
3
Kwatera założona jest na planie prostokąta i ogrodzona od strony północno-zachodniej płotem z metalowych prętów, z pozostałych stron – betonowymi, prostopadłościennymi słupami, połączonymi płotem z metalowych prętów. Wejście znajdujące się od strony północno-zachodniej zamykane jest dwuskrzydłową furtką z żelaznych prętów. Główny element cmentarza stanowi osadzona na prostokątnym postumencie z datami „1914 1915” na licu rzeźba, przedstawiająca postać nagiego mężczyzny niosącego wieniec. Rzeźba chroniona jest dwuspadowym zadaszeniem z ząbkowanymi krawędziami, podtrzymywanymi przez cztery metalowe pręty.
 
Ujęte w betonowe obramowania groby rozmieszczone są wzdłuż bocznych ogrodzeń oraz przed pomnikiem. Przed tym grobem znajduje się krzyż łaciński z metalowych rur. Nagrobki mają formę prostopadłościennych, betonowych postumentów, zwieńczonych żeliwnymi krzyżami maltańskimi lub małymi, żeliwnymi krzyżami lotaryńskimi.
 
Cmentarz wojenny nr 156 pierwotnie był usytuowany w zagajniku nieopodal drogi. Szczątki pochowanych oraz urządzenie cmentarza przeniesiono w 1936 r. w nowe miejsce na cmentarzu parafialnym. W odróżnieniu od pierwotnego układu, groby żołnierzy austro-węgierskiej znajdują się po prawej stronie, a groby żołnierzy armii rosyjskiej znajdują się po lewej, patrząc od strony wejścia.
 
Pochowano tu 10 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 15 z armii rosyjskiej. Znane są nazwiska dwóch pochowanych żołnierzy.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. GW 54.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 270.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 2, Tarnów 2002, s. 110-113 (archiwalna fotografia).
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa, 1995, s. 236.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 2, Pruszków 1997, s. 54.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, 250-251.
  • S. Gruszka, Siedliska Tuchowskie „między dawnymi i młodszymi laty”, Tuchów 2002, s. 53.
  • Kamienie Milowe. Część druga. Wsie tuchowskiej gminy, Józef Kozioł (red.) Tuchów 2003, s. 243-244.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
POCHODZAJ WASYL VORMEISTER Armia austro-węgierska
TOTH ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
JANKOVICS TIVADAR HONVED Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 7
Armia rosyjska 15