Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1216100-005
94
2
Kwatera założona jest na planie prostokąta z prostokątnym aneksem od strony zachodniej i ogrodzona kamiennymi słupami, połączonymi parami żelaznych rur. Wejście znajdujące się od strony wschodniej zamykane jest trójsegmentową furtką z żelaznych prętów. Przy wejściu znajduje się tablica informacyjna z herbem Powiatu Tarnowskiego. Główny element kwatery stanowi masywny, betonowy krzyż łaciński, ustawiony na postumencie z kamiennych ciosów. Na licu postumentu umieszczona jest data „1914”.
 
Groby rozmieszczone są rzędach w prostopadłych do głównej alejki kwatery i ujętych w krawężnikowe obramowania. Nagrobki mają formę:
- stel o wyciętych narożach, zwieńczonych żeliwnymi krzyżami maltańskimi z motywem wieńca laurowego lub małymi, żeliwnymi krzyżami lotaryńskimi,
– żeliwnych, ażurowych krzyży łacińskich lub lotaryńskich, osadzonych na betonowych cokołach.
 
Na nagrobkach umieszczone są okrągłe, emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.
 
Pochowano tu 8 żołnierzy z armii austro-węgierskiej oraz 86 żołnierzy z armii rosyjskiej, poległych lub zmarłych w latach 1914-1915. Znane są nazwiska dwóch pochowanych.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 258.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 2, Tarnów 2002, 123-125.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa, 1995, s. 239-241.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 2, Pruszków 1997, s. 58-59.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, 260-261.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
KEINER MATHIAS Armia austro-węgierska
PLENGER FRIEDRICH Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 6
Armia rosyjska 86