Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1216100-018
1
1
Na mogile znajduje nagrobek z ciemnego granitu, u wezgłowia stopniowany postument zwieńczony obeliskiem. Na licu obelisku wyryty jest krzyż, a na postumencie symbol Polski Walczącej oraz napis: „MARIA STRADA/ KOTULSKA/ UR. 1.VIII.1896 w TARNOWIE/ ŻOŁNIERZ AK/ KIEROWNIK SZKOŁY/ W JODŁÓWCE/ ROZSTRZELANA PREZ/ NAZISTÓW HITLEROWSKICH/ NA SCHODACH SZKOŁY/ 12.II.1943”.
 
Maria Kotulska, kierowniczka szkoły w Jodłówce Tuchowskiej wraz z mężem była zaangażowana w działania Armii Krajowej oraz tajne nauczanie. W dniu 12 lutego 1943 r. funkcjonariusze Gestapo przyjechali aresztować jej męża, który zdołał zbiec. W odwecie gestapowcy zastrzelili przy wejściu do szkoły Marię Kotulską. Zwłoki zostały tego samego dnia pochowane na cmentarzu parafialnym.
 • Archiwum parafialne w Jodłówce Tuchowskiej., Liber mortorum Jodłówka Tuchowska 1934 -, s. 39
 • W. Chodor, Gałązka Jedliny, s. 13-14.
 • „Jodłowianka”, Nr 1, Maj 1993, s. 1-3.
 • „Jodłowianka”, Nr 3/4, Wrzesień 1996, s. 3-5.
 • „Jodłowianka”, Nr 22 Marzec 2001, s. 6.
 • J. Kozioł, Tuchów i okolice, Tuchów 1999, s. 33; 10. Kamienie milowe. Część druga: Wsie tuchowskiej gminy, red. J. Kozioł, Tuchów 2003, s. 113-114.
 • Kronika I Biblioteki Publicznej w Jodłówce Tuchowskiej, założona 1993 (12 lutego 1993, 50. rocznica śmierci Marii Kotulskiej).
 • „Mała Jodłowianka”, Nr 3, Maj 2004, s. 1-4.
 • A. Pietrzykowa, Region tarnowski w okresie okupacji hitlerowskiej. Polityka okupanta i ruch oporu, Warszawa-Kraków 1984, s. 524.
 • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa w latach 1939-1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski i in., Warszawa 1988, s. 735.
 • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionyych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Województwo tarnowskie, Warszawa 1984, s. 98 i 220.
 • Tuchowskie Wieści, nr 3(22) maj-czerwiec 1993, s. 10 (przedruk z Jodłowianki nr 1).
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
KOTULSKA MARIA Armia Krajowa