Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1216140-003
34
29
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony od strony północno-zachodniej pełnym murem kamiennym nakrytym dachówką, z pozostałych stron – kamiennymi słupami połączonymi żelaznym łańcuchem. Znajdujące się od strony południowo-wschodniej wejście zamykane jest jednoskrzydłową, zakończoną trójkątnie, kutą furtką. Przy wejściu znajduje się tablica informacyjna z herbem Powiatu Tarnowskiego.
 
Główny element cmentarza stanowi kamienno-betonowy krzyż na stopniowanym postumencie, umieszczonym na obniżonym odcinku muru na wprost wejścia. W murze poniżej postumentu znajduje się wnęka z datą „1915”. Pierwotnie miała się tu znajdować tablica z napisem w języku niemieckim: „Es MUßTE NACHT IN DIESEN AUGEN WERDEN,/ DAMIT EIN NEUER TAG FÜR EUCH ERSCHIEN”. Po obu stronach postumentu w linii ogrodzenia usytuowane są dwa masywne, kamienne słupy z prostokątną wnęką, w której umieszczony jest żeliwny krzyż maltański z motywem wieńca laurowego.
 
Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie zwężających się ku górze betonowych postumentów, zwieńczonych żeliwnymi krzyżami maltańskimi z motywem wieńca laurowego. Na nagrobkach umieszczone są żeliwne tabliczki z informacjami o pochowanych.
 
Pochowano tu 34 żołnierzy z armii austro-węgierskiej poległych lub zmarłych w 1915 r. Znane są nazwiska 29 pochowanych.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, GW 36.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Westgalizischen Heldengräber aus den Jahren des Weltkrieges 1914-1915, Wien 1918, reprint: Tarnów 1993, s. 98-99.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 316-317 (archiwalna fotografia).
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 3, Tarnów 2005, s. 81-82.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 316-317.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 318-319.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 52-53.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
RAZIM INFANTERIST Armia austro-węgierska
RANIK JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
HEINYIK [HEJNYK] GYÖRGY LANDSTURM INFANTERIST Armia austro-węgierska
PUVKA KARL LANDSTURM INFANTERIST Armia austro-węgierska
IWANEC WOJCIECH INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOCSA STEFAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
CHOSZTAK [CHVOSZTÁK] JOHANN LANDSTURM INFANTERIST Armia austro-węgierska
FILIP RUDOLF INFANTERIST Armia austro-węgierska
TOTH ADREAS INFANTERIST Armia austro-węgierska
MINKUS RECTE POLATSCHEK PHILIPP LANDSTURM INFANTERIST Armia austro-węgierska
WISZNIOWSKO [WISZNOWSKO] WIKTORIA OSOBA CYWILNA Armia austro-węgierska
GRZYWACZ FRANZ LANDSTURM INFANTERIST Armia austro-węgierska
FÜRBACHER FERDINAND LANDSTURM JÄGER Armia austro-węgierska
KIS JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
STADLHUBER EUDARD INFANTERIST Armia austro-węgierska
ABHALTER [ABFALTER] MAX LANDSTURM INFANTERIST Armia austro-węgierska
OBERKOFLER JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ROITHNER FRANZ LANDSTURM INFANTERIST Armia austro-węgierska
GENTILI LUDOVICO LANDSTURM JÄGER Armia austro-węgierska
RAPACS STEFAN ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
FREITAG JOSEF LANDSTURM JÄGER Armia austro-węgierska
BÖCK WILHELM LANDSTURM INFANTERIST Armia austro-węgierska
JOHINGER [JOCHINGER] FRANZ LANDSTURM INFANTERIST Armia austro-węgierska
RAMSKOGLER [RAMSKOPLER] ENGELBERT LANDSTURM INFANTERIST Armia austro-węgierska
ZAÜMINGER MATIAS INFANTERIST Armia austro-węgierska
KÖSSLINGER GEORG LANDSTURM INFANTERIST Armia austro-węgierska
DITTEL KARL LANDSTURM INFANTERIST Armia austro-węgierska
KNEIDINGER IGNATZ ERSATZ RESERVIST GEFREITER TITULAR KORPORAL Armia austro-węgierska
BARTL JOSEF LANDSTURM INFANTERIST Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 5