Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1216140-010
11
11
Kwaterę tworzą dwie sąsiadujące ze sobą ziemne mogiły zbiorowe w wysokim, betonowym obramowaniu, na którym umieszczone są małe słupki połączone metalowymi listwami. U wezgłowia wyżej położonej mogiły znajduje się szeroka, prostokątna stela, przed którą umieszczony jest krzyż z metalowych listew oraz kamienna tablica o nieregularnym kształcie z napisem: „WSPÓLNA/ MOGIŁA/ MIESZKAŃCÓW/ JAMNA BESTIALSKO/ POMORDOWANYCH/ PRZEZ/ OKUPANTÓW/ NIEMIECKICH/ PODCZAS/ PACYFIKACJI/ W 1944 R./ Przechodniu westchnij do Boga”.
Na zewnętrznej ścianie obramowania mogiły umieszczone są trzy prostokątne tablice z napisami:
– „Władysław STANUCH – 1 rok/ Stanisław POTOK – 7 lat/ Jan POTOK – 9 lat/ Genowefa HADAŁA – 16 lat/ Wojciech WRONA – 29 lat/ Maria STANUCH – 31 lat”,
– „Jakub POTOK – 35 lat/ Kazimierz STANUCH – 39 lat/ Antonina POTOK – 52 lata/ Michał MASTALERZ – 72 lata/ Maria BROŃCZYK 64 lata/ Jan MASTALERZ 72 lata”,
– ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ/ POLEGLI W CZASIE BOJU POD JAMNĄ/ 25 września 1944 roku/ Ppor. Maksymilian LAMPRECHT – ps. „Jar”/ Strzelec Zygmunt ROWIŃSKI – ps. „Cezar”/ Strzelec Mieczysław KIEŁBASA – ps. „Kanarek”/ Strzelec NN – ps. Czachara”.
 
W obu mogiłach pochowano od 16 do 23 osób – cywilnych ofiar pacyfikacji wsi Jamna i żołnierzy Batalionu „Barbara” 16 pułku piechoty Armii Krajowej z 25 września 1944 r. Znane są nazwiska 15 pochowanych.
  • Archiwum Parafialne w Paleśnicy, Liber mortuorum dla wsi Jamna, t. 2, od 1940 r., s. 4-6.
  • S. Derus, Szli partyzanci. Zarys działalności I Batalionu 16 pp. Armii Krajowej Ziemi tarnowskiej, kryptonim „Barbara” w 1944 r., Lubaszowa 1994, s. 229 i 238.
  • S. Derus, Tuchów. Miasto i gmina do roku 1945, Tuchów 1992, s. 183-184.
  • W. Łopatka, Zdarzyło się nad Dunajcem, Zakliczyn 2008, s. 25 i 27.
  • J. Popiel, "Burza" na Pogórzu Ciężkowickim i Rożnowskim, Tarnów 1992, s. 36-37.
  • Tarnów. Dzieje miasta i regionu, T. 3 Lata drugiej wojny światowej i okupacji hitlerowskiej oraz Polski Ludowej, red. F. Kiryk, Z. Ruta, Tarnów 1987, s. 112 i 123.
  • Tuchowskie Wieści, nr 5 (30) wrzesień-październik 1994, s. 3.
  • A. Pietrzykowa, Region tarnowski w okresie okupacji hitlerowskiej. Polityka okupanta i ruch oporu, Warszawa-Kraków 1984, s. 493, 495-496 i 526.
  • Pomniki i miejsca pamięci narodowej. Przewodnik, cz. II, Tarnów 2007, s. 49.
  • G. Szczerba, Gdy zapłonął nagle świat. Biografia Franciszka Pyrka ps. „Jóźko”, Tarnów 2004, s. 45-47.