Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1216140-011
281
5
Kwatera założona jest na planie niesymetrycznego wieloboku zbliżonego do prostokąta z występami od strony północno-zachodniej. Od strony wschodniej ogrodzenie stanowi betonowa balustrada, nakryta dachówką. W niektórych prześwitach balustrady umieszczone są skrzyżowane ze sobą betonowe belki. Z pozostałych stron ogrodzenie kwatery stanowią słupki z betonowych bloczków z nakrywą, połączone żelaznymi rurami. Do kwatery prowadzą dwa wejścia. Wejście od strony zachodniej zamykane jest dwuskrzydłowymi wrotami ze stalowej ramy wypełnionej siatką z motywami krzyża łacińskiego. Po środku otwartego wejścia od strony południowej ustawiony jest wysoki postument z betonowych bloków z żeliwnym, ażurowym krzyżem lotaryńskim. Po obu stronach postumentu znajdują się słupy ogrodzeniowe, na których umieszczone są małe kolumny, zwieńczone kwietnikami.
 
Główny element kwatery stanowi zakończona trójkątnym szczytem, opadająca uskokami ściana pomnikowa z kamiennych bloków, z prześwitem w kształcie prostokąta połączonego z trapezem, usytuowana w linii wschodniego ogrodzenia. W prześwicie na postumencie znajduje się betonowy krzyż z napisem: „GETREU IN NOT/ SEL[IG] IM TOD”. Po obu stronach prześwitu, na licu ściany rozmieszczone są prostokątne wnęki z motywem wieńca. Na uskokach ściany pomnikowej umieszczono sześć małych, betonowych krzyży łacińskich.
 
Przy wschodnim ogrodzeniu, w pasie mogił z września 1939 r. znajduje się słup z czterech granitowych bloków. Na słupie umieszczono metalowe wyobrażenie orła w koronie, emblemat 38 Pułku Piechoty Strzelców Lwowskich oraz tablicę z wyrytym krzyżem maltańskim i napisem: „POLEGLI NA POLU/ CHWAŁY W 1939 r./ ŻOŁNIERZE 38 PP.SLW./ PPOR. Z. ZABORNIAK/ PCHOR. W. BIŁOPOTOCKI/ KPR. MACIEJCZYK/ STRZ. P. SOBEL/ STRZ. B. WALCZAK/ ST. SIERŻ. M. SIEDLECKI/ I INNI NIEZNANI”. Na grobach żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. znajdują się krzyże z metalowych rur z trzema małymi obręczami na końcach ramion. Obok wejścia znajduje się pojedyncza ziemna mogiła żołnierza Wojska Polskiego z 1939 r. Wilhelma Biłopotockiego, w betonowym obramowaniu. U wezgłowia mogiły znajduje się krzyż łaciński i prostokątna stela z tablicą memoratywną.
 
Nagrobki z okresu I wojny światowej mają formę:
– żeliwnego, ażurowego krzyża łacińskiego na betonowym postumencie,
– żeliwnego, ażurowego krzyża lotaryńskiego na betonowym postumencie,
– małych, żeliwnych krzyży lotaryńskich na betonowych postumentach,
– żeliwnych krzyży maltańskich z motywem wieńca laurowego, na betonowych, zwężających się ku górze postumentach,
– betonowych arkadek z równoramiennym lub lotaryńskim krzyżem w prześwicie.
 
Na nagrobkach umieszczone są owalne, emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych. Groby rozmieszczone są w rzędach ujętych w betonowych obramowaniach.
 
Pochowano tu 251 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 17 z armii rosyjskiej poległych lub zmarłych w latach 1914-1915 oraz 13 żołnierzy Wojska Polskiego, poległych we wrześniu 1939 r. Znane są nazwiska 249 żołnierzy z I wojny światowej i 10 żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 r.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, GW 36, s. 1109 i in.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Westgalizischen Heldengräber aus den Jahren des Weltkrieges 1914-1915, Wien 1918, reprint: Tarnów 1993, s. 318-319.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 318-319.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 3, Tarnów 2005, s. 94-98.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 321-322.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 330-331.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 60-61.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. 1: żołnierze września, Pruszków 1993.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
[MACIARCZYK] MACIEJCZYK Wojsko Polskie
SOBIL [SOBEL] PIOTR STRZELEC Wojsko Polskie
WALCZAK BOLESŁAW STRZELEC Wojsko Polskie
SIEDLECKI MICHAŁ STARSZY STRZELEC Wojsko Polskie
BIŁOPOTOCKI WILHELM PODCHORĄŻY Wojsko Polskie
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 251
Armia rosyjska 17
Wojsko Polskie 8