Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1216140-005
7
7
Mogiła ziemna, ujęta w betonowe obramowanie. U wezgłowia mogiły umieszczony jest krzyż z metalowych rur z pasyjką, pomalowany na czarno. Przed mogiłą na granitowym postumencie znajduje się ustawiona pionowo kamienna płyta z wyrytym orzełkiem wojskowym oraz napisem: „PRZECHODNIU/ POWIEDZ POLAKOM/ ŻE TU SPOCZYWAJĄ ŻOŁNIERZE AK, KTÓRZY DNIA 5.10.1944 r./ ODDALI SWE MŁODE ŻYCIE/ W OFIERZE WALCZĄC/ Z NIEMIECKIM OKUPANTEM/ DUSZE BOGU/ SERCA OJCZYŹNIE/ ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY/ ARMII KRAJOWEJ/ KOŁO W ZAKLICZYNIE/ WRZESIEŃ 2010”. W płycie osadzony jest granitowy krzyż łaciński.

W pobliżu mogiły dwustopniowy postument zwieńczony krzyżem. Na jego frontowej ścianie znajduje się medalion z głową Chrystusa oraz tablica z napisem: „W TYM MIEJSCU/ 5.X.1944 R./ POLEGŁ W WALCE/ Z NIEMIECKĄ SS/ Ś.P./ WŁADYSŁAW/ MOSSOCZY/ ABSOLWENT MEDYCYNY UJ/ JAKO LEKARZ BATALIONOWY/ ARMII KRAJOWEJ”.

Powyżej mogiły znajduje się pomnik w formie obelisku z kamiennych bloków, zwieńczonego rzeźbą przedstawiającą orła w koronie. We wnęce na licu pomnika znajduje się tablica z napisem: „KU CHWALE ŻOŁNIERZOM/ 16 PP AK ZIEMI TARNOWSKIEJ/ POLEGŁYCH W WALCE/ Z HITLEROWSKIM OKUPANTEM/ DNIA 5.X.1944/ KOŁO ZBOWID ZAKLICZYN/ GDY MILKNIE PAMIĘĆ LUDZKA/ MÓWIĄ KAMIENIE. 1985 R.” Nad nią umieszczona jest mniejsza metalowa tabliczka z napisem: „Wstrzymaj się przechodniu/ tu spoczywają AK żołnierze, którzy swe młode życie/ Oddali Ojczyźnie w ofierze/ 5.X.1944/ krew ich przelana w naszej pamięci/ na zawsze zostanie/ a usta cicho szepczą – Wieczne odpoczywanie”.

Pochowano tu poległych 5 października 1944 r. w walce z siłami niemieckim żołnierzy I kompanii 16 pp Armii Krajowej. Wśród poległych znalazło się 6 żołnierzy Armii Krajowej przebywających w lazarecie i lekarz Wojciech Mossoczy. Zwłoki pochowanego tu pierwotnie Piotra Wolaka ekshumowano w 1945 r. na cmentarz parafialny w Paleśnicy.
  • „Głosiciel. Zakliczyński Magazyn Informacyjno Kulturalny”, 2004, Nr 10 (114), s. 16.
  • „Głosiciel. Zakliczyński Magazyn Informacyjno Kulturalny”, 2008, Nr 11 (163), s. 23.
  • J. Filip, 70 lat temu zginął Władysław Mossoczy, „Głosiciel. Miesięcznik Miasta i Gminy Zakliczyn”, 2014, Nr 9 (219)s. 10-11.
  • E. Jednorowska, Cała prawda o Placówce Partyzanckiej „Zygmunt II”, „Głosiciel. Miesięcznik Miasta i Gminy Zakliczyn”, 2011, Nr 9 (190), s. 16-17.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. II Żołnierze podziemnych formacji niepodległościowych, Pruszków 1994, s. 41, 63, 87, 89, 184, 209, 261.
  • A. Pietrzykowa, Region tarnowski w okresie okupacji hitlerowskiej. Polityka okupanta i ruch oporu, Warszawa-Kraków 1984, s. 500.
  • Pomniki pamięci narodowej z dni walki i męczeństwa na terenie województwa tarnowskiego, Tarnów 1984, s. 119-120.
  • Pomniki i Miejsca Pamięci Narodowej. Przewodnik, cz. 2, Tarnów 2007, s. 51-52.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Województwo tarnowskie, Warszawa 1984, s. 181.
  • M. Żychowska, 70-lecie bitwy na wzgórzy Mogiła, „Głosiciel. Miesięcznik Miasta i Gminy Zakliczyn”, 2011, Nr 9 (190), s. 8-9.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
MOSSOCZY WŁADYSŁAW Armia Krajowa
BACA FRANCISZEK Armia Krajowa
CHRZAN WŁADYSŁAW [LUDWIK] Armia Krajowa
GAJDA JAN Armia Krajowa
GĄGOLIK JÓZEF Armia Krajowa
PITALA FRANCISZEK Armia Krajowa
ŚWIERCZEK FRANCISZEK Armia Krajowa