Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1216140-007
1
1
Mogiła ogrodzona jest postawionymi na obramowaniu czterema słupkami z czterospadową nakrywą, połączonymi metalową poręczą. U jej wezgłowia znajduje się pomnik w formie ściętej piramidy, zwieńczonej figurą orła, posadowionej na betonowym postumencie. Na frontowej ścianie piramidy umieszczona jest metalowa tablica z napisem: „Ś†P/ KAZIMIERZOWI/ „KUBIE”/ BOJARSKIEMU/ KAPITANOWI 1 P.I BR. LEGJONÓW POLSKICH/ POLEGŁEMU ŚMIERCIĄ BOHATERÓW/ W OBRO/ NIE OJCZYZNY/ POD/ ŁOWCZÓWKIEM./ W D. 24 GRUD. 1914 R./ PRZEŻYWSZY LAT 26/ KU WIECZNEJ PAMIĘCI/ RODACY/ W 1924 R.” Niżej od tablicy na pomniku znajduje się medalion ze zdjęciem poległego legionisty. Na postumencie umieszczona jest tablica z ciemnego kamienia z napisem „BOHATEROWI/ RODACY”.
 
Pochowano tu Kazimierza „Kubę” Bojarskiego poległego 24 grudnia 1914 r. w bitwie pod Łowczówkiem. Pomnik został ustawiony w 1924 r.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 26, s. 609-616.
  • J. Cisek, K. Stepan, Lista strat Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 2006, s. 18.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 3, Tarnów 2005, s. 83.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 317.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 322-323.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 54.
  • „Głosiciel. Zakliczyński Magazyn Informacyjno-Kulturalny”, nr 11 (115) listopad 2004, s. 14.
  • W. Łopatka, Zdarzyło się nad Dunajcem, Zakliczyn 2008, s. 242.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
BOJARSKI KAZIMIERZ KAPITAN Legiony Polskie