Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1263010-002
1618
1022
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony kamiennymi oraz betonowymi słupami, połączonymi parami metalowych poręczy. Wejście znajduje się od strony południowej. Ujęte jest w zwieńczone kulami, masywne kamienne słupy z krótkimi odcinkami muru, i zamykane dwuskrzydłowymi wrotami z metalowych ram. Główny element cmentarza stanowi nieukończone założenie pomnikowe w linii północnego ogrodzenia z wysokim, betonowym krzyżem z metalowymi dekoracjami. Obszar cmentarza podzielony jest na cztery kwatery. Kompozycję cmentarza uzupełniają drzewa posadzone wzdłuż alejek oraz ogrodzenia drzewa.

Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:
– betonowych stel, zwieńczonych krzyżami łacińskimi lub lotaryńskimi z metalowych prętów,
– betonowych stel, zwieńczonych żeliwnymi krzyżami maltańskimi z motywem wieńca laurowego,
– zakończonych czterospadowo kamienno-betonowych postumentów.

Na betonowych stelach umieszczone są prostokątne tablice z informacjami o pochowanych. We wnękach kamienno-betonowych postumentów wmurowane są metalowe tablice z informacjami pochowanych.

W okresie I wojny światowej pochowano w okresie I wojny światowej i lat 1918-1922 pochowano 1618 żołnierzy poległych lub zmarłych z ran i chorób, w tym żołnierzy armii austro-węgierskiej, armii rosyjskiej z okresu I wojny światowej, internowanych z korpusu generała Bredowa, Wojska Polskiego, armii włoskiej, armii serbskiej, armii ukraińskiej. Na fotografiach z Narodowego Archiwum Cyfrowego (sygn. 2-4419, 2-4420) widoczny jest ponadto grób żołnierza niemieckiego z września 1939 r.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. GW 51.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 268.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): Wykaz poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 270-285.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 268-269.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 38-41.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 2., Pruszków 1997, s. 99-101.
  • Narodowe Archiwum Cyfrowe (zdjęcia sygn. 2-4419, 2-4420, dostęp 4 lipca 2013 r.).
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
NEYMECZ ANTON KORPORAL Armia austro-węgierska
PFLEGER EUGEN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
MÁRTON AMBROS ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
DMYTRYSZYN FILIP KORPORAL Armia austro-węgierska
KUNC JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
BÖDI FERENC ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
HANYO GYÖRGY ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
MÜLLER JOSEF ERSATZ RESERVIST-INFANTERIST Armia austro-węgierska
WANZEK GEORG UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
JAKUBEC RUDOLF LANDSTURMMANN PIONIER Armia austro-węgierska
KONOPADA NIKOLAI KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
STELMACH ANTON INFANTERIST Armia austro-węgierska
ABERGER ANDRÁS INFANTERIST Armia austro-węgierska
KIS JOSEF KORPORAL Armia austro-węgierska
TÖPPER GUSTAV KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
KNOST KARL UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
KOPERA JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PLESZCZYŃSKI FRANZ JÄGER Armia austro-węgierska
LÜTTGE ERICH VIZEFELDWEBEL Armia niemiecka
WISCHE PAUL INFANTERIST Armia niemiecka
CWIERTKA ANDREAS INFANTERIST Armia austro-węgierska
WEINBERGER MAINN KORPORAL Armia austro-węgierska
KOPETZKY JOHANN KORPORAL Armia austro-węgierska
BORMAN ERNST GEFREITER Armia niemiecka
SZABÓ ISTVÁN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SASSE THEODOR LEUTNANT Armia niemiecka
STEIN HERMANN UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
STRÖTER HEINRICH JOHANN ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
PETERMANN JAKOB INFANTERIST Armia austro-węgierska
BECKERS WILHELM TAMBOUR Armia niemiecka
KREUTZBERGER FRIEDRICH ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
ŠVERMA WENZEL JÄGER Armia austro-węgierska
PISSONI ADRIANO JÄGER Armia austro-węgierska
SEIWALDSTÄTTER ANDREAS JÄGER Armia austro-węgierska
ZABL JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
FARMANEK FRANZ JÄGER Armia austro-węgierska
EUGEL WALTER JOSEF Armia austro-węgierska
SEVEN ROBERT Armia austro-węgierska
BROSZIO [BROSCIO] ERNST UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
HOFFRATH WILHELM ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
HEREL JOSEF JÄGER Armia austro-węgierska
SVOBODA ANTON PATROUILLENFÜHRER Armia austro-węgierska
MEISTER INFANTERIST Armia austro-węgierska
GSCHAIDER KASPAR JÄGER Armia austro-węgierska
GEIBEL JOHANNES JÄGER Armia niemiecka
BRANDEJSKY VINZENZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
TIPPELT ALOIS JÄGER Armia austro-węgierska
VYČITAL JOJANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KEMMET JAKOB KARL MUSKETIER Armia niemiecka
ROTTEK VINZENZ GEFREITER Armia austro-węgierska
CHLÁDEK JAROSLAUS INFANTERIST Armia austro-węgierska
BAUER KARL EINJÄHRIGER FREIWILLIGER UNTERJÄGER Armia austro-węgierska
GRAUMANN RUDOLF Armia austro-węgierska
DOBES FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
VERHAREN HEINRICH GEFREITER Armia niemiecka
LEIVERMANN JOHANN RESERVIST MUSKETIER Armia niemiecka
PEICHEL ANTON INFANTERIST Armia austro-węgierska
KEMENES PETER INFANTERIST Armia austro-węgierska
SIEFF ERNESTO INFANTERIST Armia austro-węgierska
BRUGOS GEORG HUSAR Armia austro-węgierska
PÉRATHONER ANTON JÄGER Armia austro-węgierska
SZÖVÉRFI MICHAEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
HÖNERLAGE HEINRICH RESERVIST MUSKETIER Armia niemiecka
BALÁU GREGOR GEFREITER Armia austro-węgierska
GALLMETRER JOHANN JÄGER Armia austro-węgierska
FÜGNER KARL MUSKETIER Armia austro-węgierska
FORTRIEDE WILHELM FÜSILIER Armia austro-węgierska
PULDA JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
FÜHRICH HEINRICH JÄGER Armia austro-węgierska
JISCH ANDREAS HONVED Armia austro-węgierska
SCHARM HEINRICH GEFREITER Armia austro-węgierska
SCHLAGER JOSEF ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
SZTOJKA THEODOR INFANTERIST Armia austro-węgierska
LANG ALOIS JÄGER Armia austro-węgierska
KENDL FRANZ JÄGER Armia austro-węgierska
RÉHA STANISL[AUS] INFANTERIST Armia austro-węgierska
STADLER FLORIAN JÄGER Armia austro-węgierska
SOTTOPIETRA GUIGI JÄGER Armia austro-węgierska
SZTANKA WASIL INFANTERIST Armia austro-węgierska
BECKER EWALD UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
TAKÁCZ LAJOS HONVED Armia austro-węgierska
RIERNOSL JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
FIRST SAMUEL JÄGER Armia austro-węgierska
KAUP CHRISTIAN WEHRMANN Armia niemiecka
BRIX HEINRICH INFANTERIST Armia austro-węgierska
FLATZ JOHANN PETER JÄGER Armia austro-węgierska
BRÜGGE GEORG RESERVIST Armia niemiecka
SCHLEICHL KARL GEFREITER Armia austro-węgierska
GROHER RUDOLF INFANTERIST Armia austro-węgierska
GABRIELLI ERMANDO PATROUILLENFÜHRER Armia austro-węgierska
CZIKAŃSKI JAN CIVIL Armia austro-węgierska
RAMSCHNER MICHAEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOCZERHAN NIKITA INFANTERIST Armia austro-węgierska
ELLERMEIER KARL MUSKETIER Armia niemiecka
LONER EMANUEL PATROUILLENFÜHRER Armia austro-węgierska
KULCSÁR ANDREAS INFANTERIST Armia austro-węgierska
MORANDI GIOCHINO JÄGER Armia austro-węgierska
BUSIN ANDRÁ JÄGER Armia austro-węgierska
ALBERTI STEFAN PATROUILLENFÜHRER Armia austro-węgierska
BEINHOFNER AMBROS HONVED Armia austro-węgierska
CSERGÓ GERGELY INFANTERIST Armia austro-węgierska
PTÁČEK IGNATZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
STUEFER JAKOB PATROUILLENFÜHRER Armia austro-węgierska
HORVATH HERBERT HONVED Armia austro-węgierska
HUBŠIL LUDWIG INFANTERIST Armia austro-węgierska
HAIDINGER JOSEF JÄGER Armia austro-węgierska
LINDENBAUM BERNHARD JOHANN JÄGER Armia niemiecka
MIFKOWIES JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
SZÖCS MIKLÓS INFANTERIST Armia austro-węgierska
SUCIN MICHAEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
AXMANN JOHANN GEFREITER Armia austro-węgierska
KITTELMANN OTTO INFANTERIST Armia niemiecka
WESZEK MIKLÓS INFANTERIST Armia austro-węgierska
KÖKENY GÉZA SCHÜTZE Armia austro-węgierska
GÖRKA ADALBERT INFANTERIST Armia austro-węgierska
CIECIEREGA LADISLAUS LEUTNANT Armia austro-węgierska
STRACKE EDUARD INFANTERIST Armia austro-węgierska
KALOUS EDUARD INFANTERIST Armia austro-węgierska
LANG JOSEF MUSKETIER Armia niemiecka
LUTICSAU KARL HONVED Armia austro-węgierska
THEUERKAUF WERNER GEFREITER Armia niemiecka
SCHUSTERITZ ALEXANDER JÄGER Armia austro-węgierska
WIESER JOHANN JÄGER Armia austro-węgierska
KERN FERDINAND INFANTERIST Armia austro-węgierska
STELMACH WASIL INFANTERIST Armia austro-węgierska
CZATSKA JÁNOS INFANTERIST Armia austro-węgierska
SZEREMETA NIKOLAI VORSPANN Armia austro-węgierska
KOTRBA FERDINAND LANDSTURMMANN PIONIER Armia austro-węgierska
ČERVENKA BOHUMIL INFANTERIST Armia austro-węgierska
SZFERKOCS GYÖRGY INFANTERIST Armia austro-węgierska
LYSAK JOHANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KUNZ FRANZ KARL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
ZAPLETAL JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
TICHY FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
HUSLIK VIKTOR INFANTERIST Armia austro-węgierska
GÓRNY JAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SIGUT FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
GUMINIUK JAN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SUCHANEK VÁCLAV INFANTERIST Armia austro-węgierska
GATTERMANN EMIL MUSKETIER Armia niemiecka
RESCHERT WILHELM MUSKETIER Armia niemiecka
SINKOVICS JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
PROKOP ANDREÁS HONVED Armia austro-węgierska
STANKOWSKI JAN CIVIL Armia austro-węgierska
LASKAWSKI PETER SCHÜTZE Armia austro-węgierska
PÖLTEL JOSEF HONVED Armia austro-węgierska
DOBROVOLSKY FRANZ CIVIL ARBEITER Armia austro-węgierska
BARGIET FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
MÜLLER ALFRED MUSKETIER Armia niemiecka
KATARINIUK ILIA INFANTERIST Armia austro-węgierska
GRÖSCHEL WALTER ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
LÖRINCZ ANTON INFANTERIST Armia austro-węgierska
KURYI MICHAEL GEFREITER Armia austro-węgierska
ZIĘBA STANISLAUS CIVIL Armia austro-węgierska
DZIAMBO NIKOLAUS INFANTERIST Armia austro-węgierska
KNECHT RUDOLF INFANTERIST Armia austro-węgierska
KONIECZNY FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
KYPTA KARL INFANTERIST Armia austro-węgierska
GÜNZEL ADOLF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KLIMA KARL RECHNUNGSUNTEROFFIZIER I KI. Armia austro-węgierska
BISKUP JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOSZCZ JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
WIESE HANS MUSKETIER Armia niemiecka
ONDICSKO JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
SCHREIBER JOSEF GEFREITER Armia austro-węgierska
PRÖBSTL ALOIS INFANTERIST Armia niemiecka
SEIBT KARL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
VAUKAT FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
CISAR FRANZ GEFREITER Armia austro-węgierska
BOLDIZSÁR PETER HONVED Armia austro-węgierska
LÖRINCZ JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
BADIC NIKOLA INFANTERIST Armia austro-węgierska
WAHLIK ADOLF INFANTERIST Armia austro-węgierska
WEHNER ADALBERT SCHÜTZE Armia austro-węgierska
HUTTER HEINRICH SCHÜTZE Armia austro-węgierska
ODER II FRANZ PIONIER Armia austro-węgierska
LIPTAK JÁNOS INFANTERIST Armia austro-węgierska
KISFALUSI LÁSZLÓ HONVED Armia austro-węgierska
KÁZMÉR BERNARD HONVED Armia austro-węgierska
BORYSŁAWSKI SIMON INFANTERIST Armia austro-węgierska
PETROVICZ IGNATZ HONVED Armia austro-węgierska
DORENKAMP BERNARD ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
JACHIMIEC IWAN CIVIL Armia austro-węgierska
KNOPP JOHANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
MEGYVEGY JOHANN HONVED Armia austro-węgierska
SCHUSTER LEOPOLD AUTO SOLDAT Armia austro-węgierska
KOPECKY VÁCLAV INFANTERIST Armia austro-węgierska
HARCZA THOMAS INFANTERIST Armia austro-węgierska
GRETLER JOHANN JÄGER Armia austro-węgierska
PALUCH GYÖRGY HONVED Armia austro-węgierska
MATLEAK THEODOR INFANTERIST Armia austro-węgierska
SCHWAB KARL INFANTERIST Armia austro-węgierska
KÜNZL JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KRÖLL WILHELM MUSKETIER Armia niemiecka
GUDZYK SEMKO ULAN Armia austro-węgierska
ERNST BERNHARD KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
RUTENBECK ALBERT MUSKETIER Armia niemiecka
BANKA ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
WACEK JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
DROBNIČEK ANTON SCHÜTZE Armia austro-węgierska
TCIŃ ADAM LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
SCHORN ANTON INFANTERIST Armia austro-węgierska
DVOŘAČEK WILHELM INFANTERIST Armia austro-węgierska
RASENZURIG KARL INFANTERIST Armia austro-węgierska
MAGUSIAK SILVESTER KORPORAL Armia austro-węgierska
RUMESHOFER JOHANN JÄGER Armia austro-węgierska
LEOPOLD GOTTLIEB INFANTERIST Armia austro-węgierska
FROHNENBERG PETER GEFREITER Armia niemiecka
BRAICZ JÁNOS INFANTERIST Armia austro-węgierska
SOLAK BADARIĆ INFANTERIST Armia austro-węgierska
VAŠEK JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BACZYŃSKI PAUL INFANTERIST Armia austro-węgierska
OBERRADLER KARL GEFREITER Armia austro-węgierska
BERECZKI DAMAKES ? INFANTERIST Armia austro-węgierska
BRAND FRANZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
CIGLAR FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
PIECH ANDREAS ULAN Armia austro-węgierska
ŽAŽAR STEFAN ULAN Armia austro-węgierska
ZAJIC JOHANN SAPPEUR Armia austro-węgierska
KLINGER JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
WALDL JOSEF GEFREITER Armia austro-węgierska
TANDLER JOSEF EISENB.KOND. Armia austro-węgierska
TAKÁCS ANTON SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KÜHLWEIN GEORG MUSKETIER Armia niemiecka
BERNATSKY JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
MATKUN IWAN ULAN Armia austro-węgierska
BOGNER JOSEF KANONIER Armia austro-węgierska
HARTMANN JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
RULF JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
GRÜNWALD JOHANN JÄGER Armia austro-węgierska
PRIBIS JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
CSIBI SÁNDOR INFANTERIST Armia austro-węgierska
BUNČIČ IWAN JÄGER Armia austro-węgierska
DOMKOS ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
ONJIKAS PETER INFANTERIST Armia austro-węgierska
HÄNDELER WALTER MUSKETIER Armia niemiecka
HRDI ANDRÁS HONVED Armia austro-węgierska
MÜTZENTAT HEINRICH KANONIER Armia niemiecka
SCHNIBITZ ERNST WILHELM TRAINSOLDAT Armia niemiecka
VYSLONZIL FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
HLADIK WASYL INFANTERIST Armia austro-węgierska
ARNALCHEF FILIP CIVIL Armia austro-węgierska
KŘIŽEK JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
PROSS JOSEF GEFREITER Armia austro-węgierska
ENDL WILHELM EINJÄHRIGER FREIWILLIGER ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
OSIOWSKI MARYAN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
MAYER FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
HRACHOVEC WENZEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
WOLF MARTIN INFANTERIST Armia austro-węgierska
THEINER RUDOLF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
JANISEK FRANZ HONVED Armia austro-węgierska
BOBAK JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KREUMAIER ANTON SCHÜTZE Armia austro-węgierska
VARGA KÁROLY INFANTERIST Armia austro-węgierska
KLUZ IGNATZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PIEDE GUSTAV HERMANN LANDSTURMMANN Armia niemiecka
KASTENHOFER JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KERESZTES JÁNOS EINJÄHRIGER FREIWILLIGER KORPORAL Armia austro-węgierska
BITZ IGNATZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
TAKACS JOSEF TRAINSOLDAT Armia austro-węgierska
MATYKIEWICZ STANISL[AUS] INFANTERIST Armia austro-węgierska
NIEMIEC JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
HROCH JOHANN WENZEL R. GEFREITER Armia austro-węgierska
PATYLA WOJCIECH JÄGER Armia austro-węgierska
BAUMGART JOSEF Armia austro-węgierska
KOTSCHAR JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
ZELEK ADALBERT INFANTERIST Armia austro-węgierska
SZOŁDRA PAUL INFANTERIST Armia austro-węgierska
PROCHAL JAKOB INFANTERIST Armia austro-węgierska
HAJDU IMRE GEFREITER TITULAR KORPORAL Armia austro-węgierska
MACZIEJCZYK WOJCIECH CIVIL KUTSCHER Armia austro-węgierska
STYPUŁA SZCZEPAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ZIETKO LADISLAUS INFANTERIST Armia austro-węgierska
KLUMASTOWSKI ALB[IN] Armia austro-węgierska
SEMBRATOWICZ STEFAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BILEK JAROSLAUS SAPPEUR Armia austro-węgierska
ARTNER HEINRICH INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOLODZIEJ JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SMOLEŃ STANISL[AUS] INFANTERIST Armia austro-węgierska
SZEBESOWICZ VASIL INFANTERIST Armia austro-węgierska
BÖRNER FRIEDRICH ERSATZ RESERVIST MUSKETIER Armia niemiecka
BROŽEK JOHANN CIVIL Armia austro-węgierska
NIEMIEC FRANZ ZUGSFÜHRER TITULAR FELDWEBEL Armia austro-węgierska
DUDA FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
SZANTO JULIUS HONVED Armia austro-węgierska
PALA PAUL INFANTERIST Armia austro-węgierska
RADZIK KARL INFANTERIST Armia austro-węgierska
FRANASOWICZ JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
OPOKA JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
LUBERDA THOMAS INFANTERIST Armia austro-węgierska
JEWULA FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
RUŠNIAK FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
BUKOWSKY KAZ[IMIR] INFANTERIST Armia austro-węgierska
RADOMSKI MATT[IAS] INFANTERIST Armia austro-węgierska
SROKA JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KLIMEK MICHAEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
BLACH JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
KAMIŃSKI JAN PIONIER Armia austro-węgierska
FAROSZ STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
DRUPAŁA JAKOB DRAGON Armia austro-węgierska
PROCHURSKI JULIAN ULAN Armia austro-węgierska
GELA RICHARD LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
WNĘK LUDWIG LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
CZERKIEWICZ STANISLAUS INFANTERIST Armia austro-węgierska
MARYSZAK ONUFRIJ SAPPEUR Armia austro-węgierska
DOSOUDIL ANTON INFANTERIST Armia austro-węgierska
MATRAS ADALBERT SCHÜTZE Armia austro-węgierska
PIĄTEK PAUL INFANTERIST Armia austro-węgierska
GNIADEK ANTON INFANTERIST Armia austro-węgierska
PIELA SIMON INFANTERIST Armia austro-węgierska
VISINTIN MARIANO INFANTERIST Armia austro-węgierska
URBAŃSKI PAUL LANSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SCHWARZ JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
WOJNA MICHAEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
GRUCA LORENZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KRZYSZTÓW JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ARNOLD KARL MUSKETIER Armia niemiecka
ROTER EDUARD INFANTERIST Armia austro-węgierska
BLAGA GEORG INFANTERIST Armia austro-węgierska
WŁODARCZYK LADISLAUS INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOZIOŁ JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
CZUBA JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BIEL BENEDYKT LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BŘEZINA JOSEF EINJÄHRIGER FREIWILLIGER KORPORAL Armia austro-węgierska
ORSZULA MICHAEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MAASEN PETER MUSKETIER Armia niemiecka
BOROWICZ STANISL[AUS] LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MILETICZ ANTON INFANTERIST Armia austro-węgierska
WAJDA VINZENZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
SZLACHCIC JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
WYSPAŃSKI MICHAEL Armia austro-węgierska
KUNIGA STANISLAUS INFANTERIST Armia austro-węgierska
BODURKA ADALBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
NOVICKY THEOPHIL INFANTERIST Armia austro-węgierska
HAUSCHKA GUSTAV INFANTERIST Armia austro-węgierska
GÓRCZAN JOSEF LANSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KACZÓWKA JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BREČEVIČ JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
VRÁNA JOSEF LANDSTURMMANN KANONIER Armia austro-węgierska
GAWLIK STANISL[AUS] INFANTERIST Armia austro-węgierska
FRANZEL ANTON INFANTERIST Armia austro-węgierska
BEM ADALBERT INFANTERIST Armia austro-węgierska
TOBIASZ LADISLAUS INFANTERIST Armia austro-węgierska
LAVRINS JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MOSKWA JOHANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
OLEKSIAK NIKOLAUS INFANTERIST Armia austro-węgierska
NIEŚLAŃCZYK JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
CHACKO WASYL LANSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
NAGI THOMAS LANSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
HÖFER ROBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia niemiecka
JACHINIAK ADALBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MELEK LEON INFANTERIST Armia austro-węgierska
BAMPOLA JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
SCHUBERT ALOIS TRAINSOLDAT Armia austro-węgierska
TOMASZCZUK DEMETER INFANTERIST Armia austro-węgierska
WANCZYK PETER INFANTERIST Armia austro-węgierska
KALENCZUK JAKOB INFANTERIST Armia austro-węgierska
BRANNY JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PTAK ADAM LANSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
CZAJKOWSKI LUKAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
DĄBROWSKI JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
OSTROWSKI STANISL[AUS] LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MICHURA MICHAEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
DANIEL JAKOB INFANTERIST Armia austro-węgierska
HORKAY JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
MUCHA MARTIN CIVIL KUTSCHER Armia austro-węgierska
SZCZEPANEK ANDREAS INFANTERIST Armia austro-węgierska
OBROWNIAK ALEXI INFANTERIST Armia austro-węgierska
HERCZYK ANDREAS INFANTERIST Armia austro-węgierska
DURKOT NIKOLAUS INFANTERIST Armia austro-węgierska
SOLECKI JOSEF GEFREITER Armia austro-węgierska
DZWINCZUK JAKOB LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ŁĄTKA JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
FINK ANTON SAPPEUR Armia austro-węgierska
KOZIENSKI MICHAEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
WINTER WENZEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
DECAMINADO ALBIN JÄGER Armia austro-węgierska
SCHROLLER ROBERT INFANTERIST Armia austro-węgierska
GRUNDIG ANTON SCHÜTZE Armia austro-węgierska
PECZAR JOSEF FELDWEBEL Armia austro-węgierska
ZAPOROWSKI STANISLAUS INFANTERIST Armia austro-węgierska
ORLAK LADISLAUS KANONIER Armia austro-węgierska
ZAJĄC JOSEF LANDSTURMMANN BEZIRKSARBEITER Armia austro-węgierska
PTOJEK JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MOTYKA JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KRÓLCZYK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
WÓJCIKIEWICZ JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
JEKOT JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ZACHWIEJA MARIAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KRÓL MICHAEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
REWAK THEODOR INFANTERIST Armia austro-węgierska
KIPIEL ADALBERT INFANTERIST Armia austro-węgierska
MYSZA JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KREMSER RUDOLF GEFREITER Armia austro-węgierska
DYNOWSKI STANISLAUS INFANTERIST Armia austro-węgierska
BĄK ADALBERT LANSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KENDRA JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
PUK JOHANN LANSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
NAWIEŚNIAK ALEXANDER LANDSTURMMAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
HODOS LÁSZLÓ JÁNOS INFANTERIST Armia austro-węgierska
KALIŚ CYRILL INFANTERIST Armia austro-węgierska
GREMBLOWSKI MICHAEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOZIOŁ JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
TWARDOK THOMAS INFANTERIST Armia austro-węgierska
SKUHRA ALEXANDER KORPORAL Armia austro-węgierska
DUDKA WASYL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
PASIERL BLASIUS INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOZIOŁ ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
RACHMACIEJ STANISL[AUS] LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BABIUK WASIL LANSTURMMANN SAPPEUR Armia austro-węgierska
KRAL EMIL SANITÄTSSOLDAT Armia austro-węgierska
STEFAŃSKI ALEXANDER SAPPEUR Armia austro-węgierska
OLESZNY JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
SMOLEŃSKI MICHAEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
RASCHOWSKI JOSEF DRAGON Armia austro-węgierska
BLOŃSKI JOSEF KANONIER Armia austro-węgierska
TRANOWSKI WLADISLAUS INFANTERIST Armia austro-węgierska
WOROSZCZUK WASIL ULAN Armia austro-węgierska
LIGNARSKI PETER LANSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
WATAMAN THEODOR KANONIER Armia austro-węgierska
OŁTARZEWSKI VINZENZ ADAM ZUGSFÜHRER TITULAR FELDWEBEL Armia austro-węgierska
CHALUS PETER LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
POLUSZAK JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ZAWADA ANTON INFANTERIST Armia austro-węgierska
BABRAJ JĘDRZEJ INFANTERIST Armia austro-węgierska
WACLAWSKI KAZIMIR INFANTERIST Armia austro-węgierska
BEZKOROWAJNY DEMETER SCHÜTZE Armia austro-węgierska
ŻABA JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOWACZ MICHAEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
KRZECZULAK NIKOLAI INFANTERIST Armia austro-węgierska
VYDRA GOTTLIEB INFANTERIST Armia austro-węgierska
SZCZYGIEŁEK MICHAEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SZCZERBA FRZ ? LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KAWIK ADALBERT LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BARBA ANTON DRAGON Armia austro-węgierska
MOTNÁR MICHAEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
KRIŠKA JOSEF HONVED Armia austro-węgierska
SALACIAK KLEMENT INFANTERIST Armia austro-węgierska
BOJCZUK PETER DRAGON Armia austro-węgierska
CHOMEN CHRISKO DRAGON Armia austro-węgierska
GOTTSTEIN FRANZ KORPORAL Armia austro-węgierska
JECZISI NIKOLAUS INFANTERIST Armia austro-węgierska
KACZKA JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ŽELEK JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
FILIP JOSEF LANSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KOCEK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
GRYGIEL GUSTAV LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
RYBARSKI JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
WOWTE JACKO INFANTERIST Armia austro-węgierska
GIZIJCKI JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KURYTKO CHRYCZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
DZIWISZ JOHANN CIVIL ARBEITER Armia austro-węgierska
ROTAR DYMITRO KANONIER Armia austro-węgierska
MIZERA MICHAEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
MROZEK GUSTAV LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
HAWRYLUK FEDOR LANSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
REINWARTH HERMANN LANSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
MOSCHKODAN JOHANN LANSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SMULSKI JOSEF MARIN.SOLD. Armia austro-węgierska
BANIK JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
KŘNÁWEK JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
WARYAN ANDREAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
GODEK MICHALE SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KASPEREK JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BARAN JOHANN KORPORAL Armia austro-węgierska
BRATKO GEORG DRAGON Armia austro-węgierska
KRYNICKI ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
STASZCZEK STEFAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SWIĘTEK FILIP TRAINSOLDAT Armia austro-węgierska
SZCZUREK JOH[ANN] LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOŁODZIEJ WOJCIECH LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
GROSS MATHIAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
GŁOWCZYK JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SLIVKA THEODOR INFANTERIST Armia austro-węgierska
WENGLARZ JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KRAJNIAK JACENTY INFANTERIST Armia austro-węgierska
MASEMCZUK ILKO INFANTERIST Armia austro-węgierska
TUBEK JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
WOKAUN LEOPOLD GEFREITER TITULAR ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
KOJŚ JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BABRAS PETER TRAINSOLDAT Armia austro-węgierska
DROŻDZIAK MICHAEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SEMENOWSKI KONSTANTIN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BYLINA ADALBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KLICH JOHANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
DYLĄG JOSEF CIVIL ARBEITER Armia austro-węgierska
KAPULA JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
WILKIEWICZ WALENTIN GEFREITER Armia austro-węgierska
HOFFMANN KONRAD INFANTERIST Armia austro-węgierska
ZAJĄC JOSEF KORPORAL Armia austro-węgierska
WAWRYK WASIL INFANTERIST Armia austro-węgierska
GNEWEK STANISLAUS INFANTERIST Armia austro-węgierska
RESUTKO STANISLAUS INFANTERIST Armia austro-węgierska
KARPITA NIKOLAUS KANONIER Armia austro-węgierska
DUDAJEK LORENZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
FIEREK JAKOB INFANTERIST Armia austro-węgierska
SCHÖPEL JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
TRELA ADAM SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BILJUGA NIKOLAJ WACHTMEISTER Armia rosyjska
MILKOW NIKOLAJ ZUGSFÜHRER Armia rosyjska
LOBODIN ANDREJ ZUGSFÜHRER Armia rosyjska
PIETRUMIN STEFAN INFANTERIST Armia rosyjska
DITRANI ANTONIO INFANTERIST Inne
SILWANI EMENKIDO INFANTERIST Inne
MATRYROSOW AKMAR INFANTERIST Armia rosyjska
MARKIN TICHON INFANTERIST Armia rosyjska
HOJDIĆ MUSTAFA INFANTERIST Armia austro-węgierska
TSCHOROCHA MAXIM INFANTERIST Armia rosyjska
PEDAN SEIDAR INFANTERIST Armia rosyjska
PLOTNICKI PAWLAK ?? INFANTERIST Armia rosyjska
ZMIDOW KUŹMA INFANTERIST Armia rosyjska
MIELNIK JEWSIM INFANTERIST Armia rosyjska
RYBICKI FRANZ INFANTERIST Armia rosyjska
SZYBICA PIOTR INFANTERIST Armia rosyjska
WIZEWCIO JAKOB INFANTERIST Armia rosyjska
IWANOW WLADIMIR HAUPTMANN Armia rosyjska
ILIC NIKOLA KRIEGSFREIWILLIGER INFANTERIST Inne
ZDRAVKOVIČ WIDOJC KRIEGSFREIWILLIGER Inne
SZALKOW MICHAEL KRIEGSFREIWILLIGER Armia rosyjska
VACCARI LUIGI KRIEGSFREIWILLIGER Inne
KANONOW TRIMOWO KRIEGSFREIWILLIGER Armia rosyjska
FETISOW WLADIMIR INFANTERIST Armia rosyjska
MICHAJLON IWAN INFANTERIST Armia rosyjska
SAČNIEW MAXIM INFANTERIST Armia rosyjska
MUZIKA IWAN INFANTERIST Armia rosyjska
WACHRUSCHIN WLADIMIR INFANTERIST Armia rosyjska
DOLTOW IWAN INFANTERIST Armia rosyjska
CHAZEJECHMAT MOLOCHMAT INFANTERIST Armia rosyjska
POLAKOV AFTANAZY INFANTERIST Armia rosyjska
HUŠIOL FEDOR Armia rosyjska
NIEWIRKIEWICZ WLADISL[AUS] INFANTERIST Armia rosyjska
TAWINELIKASZULI MARUKOWICZ INFANTERIST Armia rosyjska
HLADISZEW ALEXY INFANTERIST Armia rosyjska
WLASOW MITREJ INFANTERIST Armia rosyjska
CZERNOCHOW PEWEL INFANTERIST Armia rosyjska
IWANIUK PORCHWIRY INFANTERIST Armia rosyjska
ZAIEZKOW WAZIL INFANTERIST Armia rosyjska
KAKUNIN ANDREJ INFANTERIST Armia rosyjska
WALOSZKA MICH[AEL] INFANTERIST Armia rosyjska
PUGACZOW ALEX INFANTERIST Armia rosyjska
KONIAROW HIROSYM INFANTERIST Armia rosyjska
KOSCIEZIN WASIL INFANTERIST Armia rosyjska
BUZIM TREFIM INFANTERIST Armia rosyjska
BARANOW DIMITRY INFANTERIST Armia rosyjska
ZALATOW IWAN GEFREITER Armia rosyjska
PERLIK PROCHWIN GEFREITER Armia rosyjska
IWANICJEM ANDREJ INFANTERIST Armia rosyjska
PASENKOW IWAN INFANTERIST Armia rosyjska
SACHIBGAREJ GALIACHMED INFANTERIST Armia rosyjska
BARDASAK DIMITRY INFANTERIST Armia rosyjska
SZANCOW DANIŁ INFANTERIST Armia rosyjska
ALEXIM NIKSIN INFANTERIST Armia rosyjska
FLOROW PIETROW INFANTERIST Armia rosyjska
MEDWEDES NIKOŁAJ INFANTERIST Armia rosyjska
IKICA KANNEJ INFANTERIST Armia rosyjska
SCHANCOW WASILY INFANTERIST Armia rosyjska
CHUDENKO MOSTIEJ INFANTERIST Armia rosyjska
DOLGAN JAN INFANTERIST Armia rosyjska
SZWECZ NABUNO INFANTERIST Armia rosyjska
CHADIALODNI GAUNITW INFANTERIST Armia rosyjska
PIENTIUCHOL PAWEL INFANTERIST Armia rosyjska
OLESZKO PIOTR INFANTERIST Armia rosyjska
ZABOLOTNIK JAKOB INFANTERIST Armia rosyjska
BLASZKO NIKIFOR INFANTERIST Armia rosyjska
LITWINELKO STEFAN INFANTERIST Armia rosyjska
NIECHAROSZEW NIKOLAJ INFANTERIST Armia rosyjska
DWORAK NIKIFOR INFANTERIST Armia rosyjska
PETRENKO SAMUEL INFANTERIST Armia rosyjska
ASZALIN IWAN INFANTERIST Armia rosyjska
CHARCZENKO NIK[IFOR] INFANTERIST Armia rosyjska
ALAKIM SIMON INFANTERIST Armia rosyjska
DEJNEKA TIMOCHWEJ INFANTERIST Armia rosyjska
KRAUCZENKO DIMITRY INFANTERIST Armia rosyjska
BETOKONNY GREGOR INFANTERIST Armia rosyjska
BEZRUKOW DEROFY INFANTERIST Armia rosyjska
ADAMCZUK GEORG INFANTERIST Armia rosyjska
PANASENKO GREG[OR] INFANTERIST Armia rosyjska
BIENDZIUS WINCENTY INFANTERIST Armia rosyjska
HACZKIEWICZ JAKOB INFANTERIST Armia rosyjska
NEMCZEW GEORG INFANTERIST Armia rosyjska
PIEHOW DENIS INFANTERIST Armia rosyjska
SACHIN TIMOFEJ INFANTERIST Armia rosyjska
KAWALOW GUOLORICZ INFANTERIST Armia rosyjska
SUKACZ WASIL INFANTERIST Armia rosyjska
LYLOW SERGEJ INFANTERIST Armia rosyjska
BYCKOW JAKOB INFANTERIST Armia rosyjska
HWIECZENKO SAMAIL INFANTERIST Armia rosyjska
KULBIDUK MICHAEL INFANTERIST Armia rosyjska
LISOWSKI IWAN INFANTERIST Armia rosyjska
SIEMASZKIN BENEDIKT INFANTERIST Armia rosyjska
DUDNIK IWAN INFANTERIST Armia rosyjska
BILAJU ALEXANDER INFANTERIST Armia rosyjska
ZIZEW PAUL INFANTERIST Armia rosyjska
KURIANSKY MAXIM GEFREITER Armia rosyjska
CZERNECKI FRANZ INFANTERIST Armia rosyjska
CZEPLONOK ANDREJ INFANTERIST Armia rosyjska
LORENZ WLADIMIR INFANTERIST Armia rosyjska
OSININ WASIL INFANTERIST Armia rosyjska
SZIGCZYLA ANDREJ INFANTERIST Armia rosyjska
SZYMIAN JAREMIC INFANTERIST Armia rosyjska
LISZTAROWICZ PIOTR INFANTERIST Armia rosyjska
JAROSLAWEC DIMITRY INFANTERIST Armia rosyjska
SALOWJOW FIODOR INFANTERIST Armia rosyjska
MIENCZENIN WASIL INFANTERIST Armia rosyjska
BENIAK PIOTR INFANTERIST Armia rosyjska
BARTAKOW SERGEJ INFANTERIST Armia rosyjska
MAROTA DINID INFANTERIST Armia rosyjska
MALCAW ANDREJ INFANTERIST Armia rosyjska
KASNYENKO ALEXANDER INFANTERIST Armia rosyjska
KUPRIASZIN IWAN INFANTERIST Armia rosyjska
PAWLENKO TICHON INFANTERIST Armia rosyjska
BACHLAJ PAWEL INFANTERIST Armia rosyjska
DALZENKOL ANDREJ INFANTERIST Armia rosyjska
SIMONIENKO SERGIEJ INFANTERIST Armia rosyjska
PIRKUNOW FIODOR INFANTERIST Armia rosyjska
MARCZENKO SAMUEL INFANTERIST Armia rosyjska
CHAROCHOW STEPAN INFANTERIST Armia rosyjska
CHREBOTORSKI ABRAHAM INFANTERIST Armia rosyjska
BORODYW MICHAEL INFANTERIST Armia rosyjska
FUDEROF INFANTERIST Armia rosyjska
SCHIRINKIN GEORGI INFANTERIST Armia rosyjska
KONON ASIP INFANTERIST Armia rosyjska
PUPIEN NIKIFOR INFANTERIST Armia rosyjska
ZENICHOW ILIA INFANTERIST Armia rosyjska
WYTRIJAK JAN INFANTERIST Armia rosyjska
GLUSZKUW IWAN INFANTERIST Armia rosyjska
SZUDICKA SIMON INFANTERIST Armia rosyjska
IWANOW IWAN INFANTERIST Armia rosyjska
WOLODIN NIKOLAUS INFANTERIST Armia rosyjska
NIECZOW NIKOLAJ INFANTERIST Armia rosyjska
SOROKA KASP[ER] INFANTERIST Armia rosyjska
ROSTANCOW DYMITR INFANTERIST Armia rosyjska
BRAZNIKOW MACIWIEJ INFANTERIST Armia rosyjska
HUK IWAN INFANTERIST Armia rosyjska
BURNAJEW SIMON INFANTERIST Armia rosyjska
JERUNCOW JAKOB INFANTERIST Armia rosyjska
RUPENOK WASILI INFANTERIST Armia rosyjska
KOZLINCOW MICHAEL INFANTERIST Armia rosyjska
LARKIN WASILI INFANTERIST Armia rosyjska
KIRYL ROMANUS INFANTERIST Armia rosyjska
KOWTONUSIENKO MASEIM INFANTERIST Armia rosyjska
KOSOW MICHAEL INFANTERIST Armia rosyjska
SANDUL MICHAEL INFANTERIST Armia rosyjska
SAWCZUK IWAN INFANTERIST Armia rosyjska
LEWENEC MATWEJ INFANTERIST Armia rosyjska
ZIELINSKI PAWEL INFANTERIST Armia rosyjska
DIMITRIJEW DIMITRIJ INFANTERIST Armia rosyjska
JAMROSZ FIODOR INFANTERIST Armia rosyjska
DYMITROW KUZMA IWAN INFANTERIST Armia rosyjska
BORANKIN IWAN INFANTERIST Armia rosyjska
HOLOWKA ALEXANDER INFANTERIST Armia rosyjska
FRUSZIN IWAN INFANTERIST Armia rosyjska
SAWCZENKO PALAL INFANTERIST Armia rosyjska
BOBROW IWAN INFANTERIST Armia rosyjska
PARCUTI [PARENTI] PETER SOLDAT Inne
BIEDA STANISLAUS INFANTERIST Armia austro-węgierska
CHRABĄSZCZ JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
LASOTA ADAM INFANTERIST Armia austro-węgierska
STRUK THEODOR INFANTERIST Armia austro-węgierska
PIROG LAURENZ KANONIER Armia austro-węgierska
SZTAN PETER INFANTERIST Armia austro-węgierska
GÓLA NIKITA KORPORAL Armia austro-węgierska
TYDA FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
JAROSZCZUK GREGORI INFANTERIST Armia austro-węgierska
SURKIN STEFAN INFANTERIST Armia rosyjska
OLECHOWSKI STANISL[AUS] INFANTERIST Armia rosyjska
ODDONE ANTONIO SOLDAT Inne
MOSKAL ADALBERT INFANTERIST Armia austro-węgierska
MALEK WASYL INFANTERIST Armia austro-węgierska
ADAMIUK ADALBERT INFANTERIST Armia austro-węgierska
DOBROWOLSKI GEORG INFANTERIST Armia austro-węgierska
SZEWCZUK ANDREAS SCHÜTZE Armia austro-węgierska
TROJAN JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
SOLDAN OTTOKAR INFANTERIST Armia austro-węgierska
DUTKO NIKOLAUS SAPPEUR Armia austro-węgierska
KĘDZIOR EDUARD SCHÜTZE Armia austro-węgierska
DANILCZENKO PIOTR INFANTERIST Armia rosyjska
MROZIK BOLESLAUS INFANTERIST Armia rosyjska
STABELINI AUGUSTI SOLDAT Inne
LANSKI WENZEL TRAINSOLDAT Armia austro-węgierska
DOBRANOWSKI JOSEF ULAN Armia austro-węgierska
WIDA JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
KRAJ ANTON INFANTERIST Armia austro-węgierska
BACHAN MARTIN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
MRUK JAKOB INFANTERIST Armia austro-węgierska
BRZYCKI STANISL[AUS] INFANTERIST Armia austro-węgierska
PANIO STEFAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
DZIEDZINA FRANZ GEFREITER Armia austro-węgierska
RYZNICZAK ONUFRI KANONIER Armia austro-węgierska
PAULUK LUKAS KANONIER Armia austro-węgierska
JACENA DIMITRO INFANTERIST Armia austro-węgierska
REJ ADOLF INFANTERIST Armia austro-węgierska
GRABOWIECKI MARIAN KORPORAL Armia austro-węgierska
PAJDA BARTOLOMEJ INFANTERIST Armia austro-węgierska
LUMICH GREGOR INFANTERIST Armia austro-węgierska
TURCZYN DIMITRO INFANTERIST Armia austro-węgierska
RAUSCH JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SLINKA PROKOP DAWIDOW INFANTERIST Armia rosyjska
LITAWAN IWAN JAKOWLEW INFANTERIST Armia rosyjska
SZARGA STANISL[AUS] INFANTERIST Armia austro-węgierska
HOMBOROWSKI JAKOB SAPPEUR Armia austro-węgierska
GAWRON JOHANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
CAK MARTIN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ILCZYSZYN WASIL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
ZAPLETAL EDUARD INFANTERIST Armia austro-węgierska
ZUBEK ADALBERT INFANTERIST Armia austro-węgierska
KAPAK STEFAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
CEREWATY MICHAEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
KARPEKA IWAN INFANTERIST Armia rosyjska
NIKOLIN WASYL INFANTERIST Armia rosyjska
SLIWA ANDRAS INFANTERIST Armia austro-węgierska
MAZUREK ANTON INFANTERIST Armia austro-węgierska
STOURAČ KARL INFANTERIST Armia austro-węgierska
BODZONY JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BAJOREK STANISL[AUS] INFANTERIST Armia austro-węgierska
MICHALTISCH PAUL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KELTYKA PAUL INFANTERIST Armia austro-węgierska
CIECHON LAURENZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
JANIK MICHAEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
NEPSZ MICHAEL INFANTERIST Armia rosyjska
CVETKOW IWAN INFANTERIST Armia rosyjska
MUDLO FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
JABLUKÓW IWAN INFANTERIST Armia rosyjska
DROZDJEVIČ ZYMON INFANTERIST Inne
PONOMARENKO LUKAS INFANTERIST Armia rosyjska
PLISENKO KIRIL INFANTERIST Armia rosyjska
ABTIAJ BEKI INFANTERIST Armia rosyjska
STANKOVIČ ZAZAR INFANTERIST Inne
MATTA CELESTINO INFANTERIST Inne
TOMASSI EMIL INFANTERIST Inne
LANFERNINI LUDWIG Inne
MAYER BENON FELDWEBEL TITULAR Armia austro-węgierska
JACHEMER GIACOMO JÄGER Armia austro-węgierska
BŁAZEK ANTON INFANTERIST Armia austro-węgierska
OWSIANKA PETER SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KLOCH WLADISLAUS SCHÜTZE Armia austro-węgierska
RUBANEK ALEXANDER KANONIER Armia austro-węgierska
SWIDERSKI LUDWIG KANONIER Armia austro-węgierska
WITKOWSKI ANDREJ INFANTERIST Armia austro-węgierska
KRASILNIKOW IWAN KRIEGSGEFANGENER Armia Czerwona
BEZHATKO SPIRIDON KRIEGSGEFANGENER Armia Czerwona
PATKÓW HRYŃ Armia austro-węgierska
DANILAK JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
DANIŁOWICZ WASYL INFANTERIST Armia rosyjska
HENISCH FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
WALCZYŃSKI REMIGIUSZ INFANTERIST Armia rosyjska
DYNRA ANDREJ INFANTERIST Armia rosyjska
NIEDZWIECKI JOHANN KANONIER Armia austro-węgierska
MALIKIEWICZ FRANZ INFANTERIST Armia rosyjska
CZEREGI ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
MADURA JOHANN KANONIER Armia austro-węgierska
GĄDEK JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SOSNIAK JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
STOLARZ STEFAN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
PAWŁOWICZ JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SIKORA WOJCIECH INFANTERIST Armia austro-węgierska
JANIEC JOSEF KANONIER Armia austro-węgierska
WIĘCŁAW JAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
JAVANOWIČ INFANTERIST Armia austro-węgierska
BIGDA STANISŁAW SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BARABASZ JÓZEF PLUTONOWY Armia austro-węgierska
PISZCZEK GUSTAW SZEREGOWY Armia austro-węgierska
KICH TEODOR ARTYLERZYSTA Armia austro-węgierska
ŻEMYĆ ILKO SZEREGOWY Armia austro-węgierska
ZACHARNIK PIOTR SZEREGOWY Armia austro-węgierska
SZALA ANDRZEJ SZEREGOWY Armia austro-węgierska
VRCIC JÓZEF SZEREGOWY Armia austro-węgierska
BEDNARSKI JAN KANONIER Armia austro-węgierska
CEBULA HENRYK SZEREGOWY Armia austro-węgierska
ŚLIPIEC ILKO SZEREGOWY Inne
MICHAŁ STARSZY SZEREGOWY SYPEK Armia austro-węgierska
PLYSKANKA WOJCIECH SZEREGOWY Armia austro-węgierska
BRYNIAK JÓZEF SZEREGOWY Armia austro-węgierska
STEFANIUK MIKOŁAJ SZEREGOWY Inne
PILARSKI STANISŁAW SZEREGOWY Armia austro-węgierska
DZIK JAN SZEREGOWY Armia austro-węgierska
JELEŃ FILIP SZEREGOWY Armia austro-węgierska
GRUDZIEŃ JAN SZEREGOWY Armia austro-węgierska
LESIAK JAKÓB SZEREGOWY Armia austro-węgierska
ULIASZ PIOTR SZEREGOWY Armia austro-węgierska
MAKAROWSKI JÓZEF SZEREGOWY Armia austro-węgierska
SZURELAK PIOTR SZEREGOWY Inne
GRELA MICHAŁ SZEREGOWY Armia austro-węgierska
DALKE KAROL ARTYLERZYSTA Armia austro-węgierska
CHRAPKA WŁADYSLAW SZEREGOWY Armia austro-węgierska
LESIK WIKTORS TARSZY STRZELEC Armia austro-węgierska
SUROWIEC KAROL SZEREGOWY Armia austro-węgierska
PAŁYSKA JÓZEF Armia austro-węgierska
DOMAŃSKI JÓZEF SZEREGOWY Armia austro-węgierska
STUDZIŃSKI BRONISŁAW SZEREGOWY Armia austro-węgierska
KOWALSKI WINCENTY SIERŻANT ŻANDARMERII Armia austro-węgierska
SZYMAŃSKI JAN SZEREGOWY Armia austro-węgierska
JUSZCZYŃSKI WŁADYSLAW SZEREGOWY Armia austro-węgierska
RĄCZEK WOJCIECH SZEREGOWY Armia austro-węgierska
JEŻ KAROL SZEREGOWY Armia austro-węgierska
JACOKOWSKI FILIP SIERŻANT SZTAB. Armia austro-węgierska
KUPRYJEŃCZAK STEFAN Inne
ZAJĄC PAWEŁ Inne
KUSEŃ PIOTR PODCHORĄŻY Inne
MOSKAL STANISŁAW SZEREGOWY Armia austro-węgierska
MAŁECKI FRANCISZEK SZEREGOWY Armia austro-węgierska
KOKOT WŁADYSLAW SZEREGOWY Armia austro-węgierska
STELMACH JAN SZEREGOWY Armia austro-węgierska
RZEPA ANDRZEJ INWALIDA Armia austro-węgierska
WARCHOŁ LUDWIK INWALIDA Armia austro-węgierska
PAWLAK STANISŁAW SZEREGOWY Armia austro-węgierska
KIJANKA MARYAN SZEREGOWY Armia austro-węgierska
RZEPA WŁADYSLAW INWALIDA Armia austro-węgierska
TRAMBACH DANIEL SZEREGOWY Armia austro-węgierska
CZERNIECKI PAWEŁ WACHMISTRZ Armia austro-węgierska
FURMANCZYK ANTONI SZEREGOWY Armia austro-węgierska
BIALIK FRANCISZEK INWALIDA Armia austro-węgierska
WOJDYŁO ANDRZEJ SZEREGOWY Armia austro-węgierska
TOMASZEK TADEUSZ SZEREGOWY Armia austro-węgierska
MAJCHRZAK JAN SZEREGOWY Armia austro-węgierska
MATJASIK MICHAŁ SZEREGOWY Armia austro-węgierska
DZIĘCIOŁ KAZIMIERZ SZEREGOWY Armia austro-węgierska
BRYŚ FRANCISZEK SZEREGOWY Wojsko Polskie
LUTOBARSKI IGNACY SZEREGOWY Wojsko Polskie
WILHELM FRANCISZEK SZEREGOWY Wojsko Polskie
PIERZAK JÓZEF SZEREGOWY Wojsko Polskie
CZECHOWSKI JÓZEF SZEREGOWY Wojsko Polskie
BAUT JÓZEF SZEREGOWY Wojsko Polskie
BUJANOWSKI IWAN Wojsko Polskie
RUBKA JÓZEF SZEREGOWY Wojsko Polskie
JAWORSKI JÓZEF Wojsko Polskie
WIŚNIEWSKI CZESŁAW SZEREGOWY Wojsko Polskie
POTĘPA FRANCISZEK STRZELEC Wojsko Polskie
FURMANEK JÓZEF SZEREGOWY Wojsko Polskie
SZATKOWSKI JÓZEF SZEREGOWY Wojsko Polskie
PAWLAK JÓZEF SZEREGOWY Wojsko Polskie
FĄFERKO WINCENTY SZEREGOWY Wojsko Polskie
BATURA ANTONI STARSZY SZEREGOWY Wojsko Polskie
KAŹMIERCZYK WŁADYSLAW SZEREGOWY Wojsko Polskie
STEFAŃSKI STANISŁAW SZEREGOWY Wojsko Polskie
POKRYWKA WOJCIECH INWALIDA Wojsko Polskie
KLEPACKI WŁADYSLAW KAPRAL Wojsko Polskie
STELEBLAK STANISŁAW STARSZY SZEREGOWY Wojsko Polskie
GŁOWACKI STEFAN SZEREGOWY Wojsko Polskie
PODDĘBIAK JAN SZEREGOWY Wojsko Polskie
STADNICKI JÓZEF SZEREGOWY Wojsko Polskie
WODZISŁAWSKI BOLESŁAW SZEREGOWY Wojsko Polskie
STRZELECKI JAN SZEREGOWY Wojsko Polskie
KUDELA TOMASZ SZEREGOWY Wojsko Polskie
GRZEGORCZYK JAN SZEREGOWY Wojsko Polskie
PŁONKA JAN SZEREGOWY Wojsko Polskie
CIESLAK MARYAN SZEREGOWY Wojsko Polskie
KURA STANISŁAW SZEREGOWY Wojsko Polskie
BĄK FRANCISZEK SZEREGOWY Wojsko Polskie
KRUK ANTONI POSTERUNKOWY Wojsko Polskie
ZACHARA JAN INWALIDA Wojsko Polskie
KOLEBA DYMITR Inne
TARYŻEJ TEOFIL
KUPIEC WŁADYSLAW SZEREGOWY Wojsko Polskie
LASKO STANISŁAW REKRUT Wojsko Polskie
KUCZEK STEFAN SZEREGOWY Wojsko Polskie
GARBARZ JAN SZEREGOWY Wojsko Polskie
CZAJKA LUDWIK SZEREGOWY Wojsko Polskie
TOKARZ STANISŁAW REKRUT Wojsko Polskie
WYTANIEC JÓZEF REKRUT Wojsko Polskie
KAWECKI EDWARD STRZELEC Wojsko Polskie
WYLĘRZEK LUDWIK SZEREGOWY Wojsko Polskie
LEPCZAK JAN STARSZY UŁAN Wojsko Polskie
WÓJCIK ROMAN STRZELEC Wojsko Polskie
MOTYKA JAN SZEREGOWY Wojsko Polskie
POLEK FRANCISZEK INWALIDA Wojsko Polskie
NICPOŃ FRANCISZEK INWALIDA Wojsko Polskie
ZAWADZKI WOJCIECH STRZELEC Wojsko Polskie
MASLAKÓWNA JANINA SANITARIUSZKA Wojsko Polskie
MIKOŚ GRZEGORZ SZEREGOWY Wojsko Polskie
PIĘTA MICHAŁ SZEREGOWY Wojsko Polskie
FILIPOWSKI ANTONI SZEREGOWY Wojsko Polskie
DONARSKI FRANCISZEK SZEREGOWY Wojsko Polskie
CZYŻEWSKI LEON KANONIER Wojsko Polskie
KLESZCZ BRONISŁAW UŁAN Wojsko Polskie
DANELUK TEODOR Armia rosyjska
CABAŁA JAN INWALIDA Wojsko Polskie
BORATYŃSKI WŁADYSLAW INWALIDA Wojsko Polskie
KUBIAK KAZIMIERZ SZEREGOWY Wojsko Polskie
KOROSTELOW GARDEJ? SZEREGOWY Armia rosyjska
WNUK WOJCIECH SZEREGOWY Wojsko Polskie
PIOTROWSKI WŁADYSLAW SZEREGOWY Wojsko Polskie
SZIMELFENIG [SZIMELFENIEJ] ALEKS PODOFICER Armia rosyjska
LIS STANISŁAW SZEREGOWY Wojsko Polskie
LICIAGIN SZCZEPAN JENIEC Armia Czerwona
ZIĘTARA PIOTR SZEREGOWY Wojsko Polskie
WÓJCIK JAN SZEREGOWY Wojsko Polskie
BOJKO ILJA JENIEC Inne
DREŚWIADNIKOW IWAN Armia Czerwona
GOLUBIEW ALEKSANDER Armia Czerwona
ANDRZEJCZAK WIKTOR SZEREGOWY Wojsko Polskie
ŚWIDEREK STANISŁAW STARSZY SZEREGOWY Wojsko Polskie
STOLARCZYK MICHAŁ SZEREGOWY Wojsko Polskie
SKROWIŃSKI JÓZEF SZEREGOWY Wojsko Polskie
TRAFAS WŁADYSLAW SZEREGOWY Wojsko Polskie
ZABOROWSKI WŁADYSLAW KAPRAL Wojsko Polskie
GAJEWSKI STEFAN SZEREGOWY Wojsko Polskie
KUSTER STANISŁAW SZEREGOWY Wojsko Polskie
PAPCIAK PIOTR SZEREGOWY Wojsko Polskie
KOZIARSKI JÓZEF STRZELEC Wojsko Polskie
TYLAK ANTONI STARSZY SZEREGOWY Wojsko Polskie
USZAKOW GRIGORY Armia Czerwona
DURKA BOLESŁAW SZEREGOWY Wojsko Polskie
SÓWKA TADEUSZ SZEREGOWY Wojsko Polskie
KUCZYŃSKI JÓZEF STARSZY ŻANDARM Wojsko Polskie
BUCZEK BRONISŁAW KAPRAL Wojsko Polskie
TETEROWICZ WACŁAW STARSZY ŻOŁNIERZ Wojsko Polskie
WOŁEK STANISŁAW SZEREGOWY Wojsko Polskie
SZYSZKO TOMASZ SZEREGOWY Wojsko Polskie
KIEŁBASA JAN SZEREGOWY Wojsko Polskie
KUŁAKOWSKI JAN SZEREGOWY Wojsko Polskie
WRÓBEL LEON SZEREGOWY Wojsko Polskie
PSZCZÓŁKA TADEUSZ KAPRAL Wojsko Polskie
GŁOWACKI STANISŁAW SZEREGOWY Wojsko Polskie
TRZCIŃSKI JÓZEF SZEREGOWY Wojsko Polskie
WIERZBICKI WŁADYSLAW SZEREGOWY Wojsko Polskie
BOROWSKI JÓZEF SZEREGOWY Wojsko Polskie
KOŁODZIEJ PIOTR SZEREGOWY Wojsko Polskie
PASTRAŃSKI PIOTR SZEREGOWY Wojsko Polskie
MEMEL ANTONI SZEREGOWY Wojsko Polskie
LEWANDOWSKI KAROL SZEREGOWY Wojsko Polskie
BEDNARCZYK JAN SZEREGOWY Wojsko Polskie
KAŁWAK PIOTR SZEREGOWY Wojsko Polskie
MARTINI ADAM SZEREGOWY Wojsko Polskie
MARKIEWICZ LUDWIK SZEREGOWY Wojsko Polskie
WIATROWSKI WŁĄDYSŁAW SZEREGOWY Wojsko Polskie
MAŁEK JAN SZEREGOWY Wojsko Polskie
ŻUŁYNIAK JÓZEF SZEREGOWY Wojsko Polskie
OCZAKOWSK IKAZIMIERZ SZEREGOWY Wojsko Polskie
SIUDAK STANISŁAW SZEREGOWY Wojsko Polskie
BARAN STANISŁAW Wojsko Polskie
SOBCZYK TEOFIL SZEREGOWY Wojsko Polskie
KRAŚKIEWICZ BRONISŁAW STARSZY UŁAN Wojsko Polskie
WINDAK FRANCISZEK SZEREGOWY Wojsko Polskie
SIWAK JÓZEF POPISOWY Wojsko Polskie
DUNKIN IWAN Armia Czerwona
WOJTOWICZ WŁADYSLAW SZEREGOWY Wojsko Polskie
SITKIEWICZ ALEXY UKRAINIEC? Armia rosyjska
ŚWISZCZ JAN KAPRAL Wojsko Polskie
BŁASZKIEWICZ STEFAN SZEREGOWY Wojsko Polskie
KIPER WIKTOR STARSZY SZEREGOWY Wojsko Polskie
KRUKOWSKI MARCIN SZEREGOWY Wojsko Polskie
SIDORÓW WŁADYSŁAW KAPRAL Wojsko Polskie
DUBIEL JÓZEF SZEREGOWY Wojsko Polskie
BARAN JÓZEF SZEREGOWY Wojsko Polskie
JANCISZAK ADOLF SZEREGOWY Wojsko Polskie
KUROWSKI PIOTR SZEREGOWY OCHOTNIK Wojsko Polskie
ŻMUDA STANISŁAW SZEREGOWY Wojsko Polskie
BIGOS MARCIN SZEREGOWY Wojsko Polskie
LIBERA WŁADYSŁAW SZEREGOWY Wojsko Polskie
WASKO ANDRZEJ SZEREGOWY Wojsko Polskie
KIEWIERKIN [KIWICZKIN] ANDREJEW SZEREGOWY Armia Czerwona
MACEK JÓZEF SZEREGOWY Wojsko Polskie
JADCZAK JÓZEF SZEREGOWY Wojsko Polskie
KARNSTEIN MAKSYMILJAN UŁAN Wojsko Polskie
MIKA FILIP SZEREGOWY Wojsko Polskie
NOWEKOW MIKOŁAJ Armia Czerwona
KORCZAK ANTONI SZEREGOWY Wojsko Polskie
SYL WŁADYSŁAW SZEREGOWY Wojsko Polskie
GIERAGA [GIERGA] WACŁAW SZEREGOWY Wojsko Polskie
NIEMCZURA WINCENTY SZEREGOWY Wojsko Polskie
KRÓL PAWEŁ SZEREGOWY Wojsko Polskie
NARLOCH ALOJZY KAPRAL Wojsko Polskie
SZAGOLIN JEFIM Armia Czerwona
SKADKOW [SKODKOW] [SKOROLKOW] IWAN Armia Czerwona
MAJCHROWSKI KAZIMIERZ SZEREGOWY Wojsko Polskie
ŚWIERCZEK TOMASZ SZEREGOWY Wojsko Polskie
CAP FLORYAN SZEREGOWY Wojsko Polskie
JADACZ WAWRZYNIEC SZEREGOWY Wojsko Polskie
SARMANAJEW RACHINIJAN Armia Czerwona
GAJEWSKI ALEKSANDER SZEREGOWY Wojsko Polskie
CYGAN JAN SZEREGOWY Wojsko Polskie
MARCZYK JAN SZEREGOWY Wojsko Polskie
TIMOSZENKO MIKOŁAJ Armia Czerwona
CHOJNICKI STANISŁAW SZEREGOWY Wojsko Polskie
MISZCZAK STANISŁAW SZEREGOWY Wojsko Polskie
ALEXY ROGALEWSKI Armia Czerwona
CIEREPOWSKI FIEDOR Armia Czerwona
HARBUNÓW SIEMION Armia Czerwona
FATACHATIMOR [FAXACHATIMOR] WANCOR [WANCOW] Armia Czerwona
URBAN STANISŁAW SZEREGOWY Wojsko Polskie
RADZIK JÓZEF SZEREGOWY Wojsko Polskie
FOŁYŃKO [TOTYŃKO] AURELI SZEREGOWY
KOSZEŁOJ PETROW SZEREGOWY Inne
KUŹLIK FRANCISZEK SZEREGOWY Wojsko Polskie
KOSTRZEWA ANDRZEJ SZEREGOWY Wojsko Polskie
SZEWCZYK WŁADYSŁAW SZEREGOWY Wojsko Polskie
PRZEWOZNIK STANISŁAW SZEREGOWY Wojsko Polskie
ŻARAŃSKI [ŻECZAŃSKI] WIKTOR SZEREGOWY Wojsko Polskie
MIKICIUK MICHAŁ SZEREGOWY Wojsko Polskie
GONET JAN SZEREGOWY Wojsko Polskie
PIKUL JAN SZEREGOWY Wojsko Polskie
KORHUN MARCIN
CHRUŚLINSKI JAN UŁAN Wojsko Polskie
TRZECIAK WŁADYSŁAW SZEREGOWY Wojsko Polskie
KRĘCIKIJ JAN SZEREGOWY Wojsko Polskie
MAZUR STANISŁAW INWALIDA Wojsko Polskie
KULIG WAWRZYNIEC UŁAN Wojsko Polskie
SIEROŃ JÓZEF SZEREGOWY Wojsko Polskie
GÓRNIAK MICHAŁ SZEREGOWY Wojsko Polskie
NOCULAK ANDRZEJ SZEREGOWY Wojsko Polskie
NIEMCZURA TEOFIL SZEREGOWY Wojsko Polskie
LIBORA WŁADYSŁAW Wojsko Polskie
KOWALSKI ANDRZEJI SZEREGOWY Wojsko Polskie
SANETRA STANISŁAW SZEREGOWY Wojsko Polskie
KORNAŚ JÓZEF SAPER Wojsko Polskie
KRÓLIKOWSKI ALEKSANDER SZEREGOWY Wojsko Polskie
PIKUŁA JAN SZEREGOWY Wojsko Polskie
KAWA BRONISŁAW SZEREGOWY Wojsko Polskie
CAPUTA STANISŁAW SZEREGOWY Wojsko Polskie
KOTLARZ FRANCISZEK SZEREGOWY Wojsko Polskie
CYGLER EUGENIUSZ SZEREGOWY Wojsko Polskie
KOZAK JÓZEF SZEREGOWY Wojsko Polskie
SKOWRON STANISŁAW SZEREGOWY Wojsko Polskie
KIWIOR JAN SZEREGOWY Wojsko Polskie
PRZYBYŚ FELIKS SZEREGOWY Wojsko Polskie
GARBACIK PAWEŁ SZEREGOWY Wojsko Polskie
DAROWSKI ANDRZEJ UŁAN Wojsko Polskie
KRASZOCHA ALEKSY STRZELEC Wojsko Polskie
GUCWA FRANCISZEK SZEREGOWY Wojsko Polskie
MAGDZIŃSK IBRONISŁAW STRZELEC Wojsko Polskie
BUTA [BUŁA] KIRYŁO SZEREGOWY Wojsko Polskie
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia niemiecka 2
Armia austro-węgierska 2
Armia rosyjska 590
Armia Czerwona 1
SZEREGOWY Wojsko Polskie 1