Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1206100-022
1
1
Lastrykowy nagrobek, u wezgłowia prostokątna, lastrykowa stela z wmurowaną tablicą z napisem: „Ś † P/ JÓZEF/ PETLIC/ LAT 37/ ZM. ŚMIERCIĄ TRAGICZNĄ/ 15 VIII 1944/ POKÓJ JEGO DUSZY”.

Pochowano tu Józefa Petlica, jedną z ofiar pacyfikacji wsi Barbarka i Minoga, przeprowadzonej w dniu 15 sierpnia 1944 r. przez ukraiński oddział SS i żandarmerię.
  • B. M. Nieczuja-Ostrowski, Rzeczpospolita partyzancka. Inspektorat „Maria” w walce, Warszawa 1991, s. 410-411.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo krakowskie miejskie, Warszawa 1984, s. 13-14.
  • P. Trzcionka, Skała. Zarys dziejów miasta, Kraków 1994, s. 149-150.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
PETLIC JÓZEF