Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1208010-011
2
1
Mogiła ziemna w prostokątnym, betonowym obramowaniu. U wezgłowia mogiły znajduje się betonowy krzyż z tabliczką z napisem: „Ś†P/ JÓZEF/ FILUS/ OFIARA TERRORU/ HITLEROWSKIEGO/ Z 1944 r.” oraz krzyż z metalowych rur z promienistą glorią i pasyjką. Na poprzedniej tabliczce na krzyżu betonowym widniała data „1943 r.”
 
Pochowano tu Józefa Filusa, rozstrzelanego w marcu 1943 r. przez Gestapo w lesie Chodówki i nieznaną ofiarę okupanta niemieckiego.
  • J. Guzik, Racławickie wezwania. Monografia okupacyjna ziemi miechowskiej 1939–1945, Wawrzeńczyce 1987, s. 199.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo kieleckie, Warszawa 1980, s. 280.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
FILUS JÓZEF
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
1