Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1208010-014
1
1
Mogiła obramowana i nakryta betonową płytą, u wezgłowia betonowa stela w kształcie pięcioboku z prostokątną, czarną tabliczką z napisem: „Ś†P/ JAN MISIEK/ OFIARA TERRORU/ HITLEROWSKIEGO/ Z 1943 r.”
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
MISIEK JAN