Groby Wojenne
Na terenie małopolski
04 01 1915
Armia austro-węgierska