Groby Wojenne
Na terenie małopolski
15 02 1915
Armia austro-węgierska