Groby Wojenne
Na terenie małopolski
18 08 1914
Armia austro-węgierska