Groby Wojenne
Na terenie małopolski
15 01 1915
Armia austro-węgierska