Groby Wojenne
Na terenie małopolski
17 02 1863
Powstańcy styczniowi