Groby Wojenne
Na terenie małopolski
16 11 1914
Armia austro-węgierska
KIS POSE-KOSZEGI
grób nr 1/7