Groby Wojenne
Na terenie małopolski
02 12 1914
Armia austro-węgierska
ZARĘBKI
grób nr 2/5