Groby Wojenne
Na terenie małopolski
04 12 1914
Armia austro-węgierska
MAJDAN
grób nr 2/7