Groby Wojenne
Na terenie małopolski
16 12 1914
Armia austro-węgierska
BOLBAS
grób nr 2/31