Groby Wojenne
Na terenie małopolski
24 12 1914
Armia austro-węgierska
SUROCHÓW [JAROSŁAW, GALICJA]
grób nr 3/4