Groby Wojenne
Na terenie małopolski
26 12 1914
Armia austro-węgierska
NODYLLA
grób nr 3/9