Groby Wojenne
Na terenie małopolski
11 02 1915
Armia austro-węgierska
KOCERIN [MOSTAR]
grob nr 3/25