Groby Wojenne
Na terenie małopolski
10 03 1945
Armia Czerwona
ГОЛУБ К.Т.