Groby Wojenne
Na terenie małopolski
07 03 1945
Armia Czerwona
КИРИЛЮК ФЕДОТ ПАНТЕЛЕЕВИЧ