Groby Wojenne
Na terenie małopolski
08 05 1945
Armia Czerwona
КОПАЧ ПАВЕЛ МИНХАЙЛОВИЧ