Groby Wojenne
Na terenie małopolski
16 04 1945
Armia Czerwona
ДЗИГАРЬ ЕВСТАФИЙ МИХАЙЛОВИЧ