Groby Wojenne
Na terenie małopolski
09 05 1945
Armia Czerwona
МИХАЙЛИК ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ