Groby Wojenne
Na terenie małopolski
28 02 1945
Armia Czerwona
ПОДЧУВАЛОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ