Groby Wojenne
Na terenie małopolski
09 04 1945
Armia Czerwona
ПОДГОРЦЕВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ