Groby Wojenne
Na terenie małopolski
27 02 1945
Armia Czerwona
РЯБЕЦЬ ИВАН ИГНАТЬЕВИЧ