Groby Wojenne
Na terenie małopolski
09 05 1915
Armia austro-węgierska
grób nr 13