Groby Wojenne
Na terenie małopolski
04 07 1944
Armia Krajowa