Groby Wojenne
Na terenie małopolski
07 09 1939
Wojsko Polskie
KOŁOMYJA
  • Księga zgonów prowadzona przez Zarząd Cmentarza Parafialnego.
  • Polski Czerwony Krzyż Zarząd Główny Biuro Informacji i Poszukiwań, lista strat PCK - 19185.