Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1212070-001
855
107
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony drewnianym, sztachetowym płotem. Obecnie główny element cmentarza stanowi betonowy postument, nakryty lastrykową płytą z kamienną tablicą z napisem: „CNOCIE ŻOŁNIERSKIEJ/ POTOMNI/ TU SPOCZYWAJĄ ŻOŁNIERZE/ POLSCY POLEGLI ZA OJCZYZNĘ W LATACH/ 1914-1918/ LISTOPAD 1992”. Na cmentarzu znajdują się drewniane krzyże łacińskie i dwuramienne z dwuspadowym zadaszeniem, ustawione w 2009 r. oraz jeden betonowy krzyż oparty na drzewo. Teren cmentarza jest porośnięty sosnami. Miejscami widoczne są zarysy ziemnych mogił.

Cmentarz powstał w 1918 r. na terenie dawnej osady młyńskiej Ogonów. Przeniesiono tu wówczas min. szczątki z cmentarza położonego na południe od Wolbromia koło kaplicy w rejonie obecnej ul. Łukasińskiego oraz z cmentarza znajdującego się na wschód od dworca w pobliżu dawnej Fabryki Wyrobów Gumowych. W latach 1991-1992 wykonano ogrodzenie cmentarza oraz płytę z napisem.

Według danych z dokumentu sporządzonego przez austriackie władze wojskowe w 1918 r. pochowano tu 672 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 182 z armii rosyjskiej i jednego żołnierza Legionów Polskich w 14 grobach zbiorowych i 79 pojedynczych (polskie źródło z 1939 r. podaje inne liczby pochowanych: 733 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 81 z armii rosyjskiej i jednego polskiego legionistę).
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Ekspozytura w Spytkowicach, C.K. Komenda Powiatowa Olkusz.
  • Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki 1919-1939, sygn. 17474, 15204.
  • W. Biernacki, Gdzie jest cmentarz z widokówki, „Kurier Wolbromski”, Nr 17/2012.
  • K. Orman, P. Orman, Wielka wojna na Jurze. Przebieg wydarzeń i cmentarze wojenne I wojny światowej między Krakowem a Częstochową, Kraków 2008, s. 177-179, 238, 401-406.
  • J. Pałosz, Śmiercią złączeni. O cmentarzach z I wojny światowej na terenach Królestwa Polskiego administrowanych przez Austro-Węgry, Kraków 2012, 264-265, 292.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
HAUSTEIN JOHANN Австро-венгерская армия
MIKLOVISC [MIKLOVICS] JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
KASPAR FRANZ Австро-венгерская армия
KOVARISS [KOVAŘIK] JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
GANZ [GAUS GANS] JOSEF ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
KONIECZNY [KONICZNY] FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
DLASKE [PLASKE] EDWARD INFANTERIST Австро-венгерская армия
BROŹ FELIX INFANTERIST Австро-венгерская армия
HREHAS [HREHUS] JANOS INFANTERIST Австро-венгерская армия
HAUSNER PAUL Австро-венгерская армия
STORCH ALOIS INFANTERIST Австро-венгерская армия
THEER JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
DEMJEN KARL ZIVIL KUTSCHER Австро-венгерская армия
DUBEK INFANTERIST Австро-венгерская армия
IRO FRANZ [FERENC] Австро-венгерская армия
KANTOR JOSEF Австро-венгерская армия
STAROWICZ [TAROWICZ] KARL [KAROLY] Австро-венгерская армия
MICHIN ANDREJ JÄGER Русская армия
MICHAJLOW KONSTANTIN Русская армия
KRAJEWSKI GUSTAW SZEREGOWY Польские легионы
ROSENAUER FL. [PL] Австро-венгерская армия
KORSZUNOW [KORSUNOW] WASILI Русская армия
FIEODOSIJEW [TEODOSIW] ALEKS. [ALEXEI] JÄGER Русская армия
SZLATYNSZKI [SZLATINSKY] STEF. [ISTVAN] INFANTERIST Австро-венгерская армия
LEBEDIEW [LEBIDEN] JEWSIEJ [ENOSI] JÄGER Русская армия
SURYN [SURIN] ARKADIJ JÄGER Русская армия
KOWALÓWKA [KOWALONKA] PETER INFANTERIST Австро-венгерская армия
PANEK ANTON INFANTERIST Австро-венгерская армия
BARGIEL [BARGUL] JOHANN SAN.SOLD. Австро-венгерская армия
PRZYBYŁA [PRZYBILA] FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
ŻYTYNEW [ZITINOF] WASILI JÄGER Русская армия
PERIKOW [PEREKOW] EMILIAN JÄGER Русская армия
ARSULIN [ASULEN] IBRAHIM [EBRAHAM] JÄGER Русская армия
TYMOSZYN WASILI Русская армия
MIŁOGOŁOMYJ IWAN JÄGER Русская армия
KŁYMENKO [KLEMENKO] FILIP JÄGER Русская армия
GAJDOS FILIP Австро-венгерская армия
DOHNAL [DOHNDL] FRANZ GEFREITER Австро-венгерская армия
KORSAN DAVID UNTEROFFIZIER Русская армия
ŻUJKOW [ŻUKOW] WASILI JÄGER Русская армия
SVAČEK ALOIS INFANTERIST Австро-венгерская армия
ADAMEK EDUARD FUHRMANN Австро-венгерская армия
SZABATA [SCHABATA] JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
PIETSCH KARL INFANTERIST Австро-венгерская армия
PLATZER [PLATZNER] JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
PIETSCH EMILIAN [EMIL, KARL] SAPPEUR Австро-венгерская армия
TUREK MICHAEL INFANTERIST Австро-венгерская армия
PETLACH KARL INFANTERIST Австро-венгерская армия
JANIK ADALBERT [ADAM] FUHRMANN Австро-венгерская армия
FABRIZI RUDOLF PIONIER Австро-венгерская армия
NEMAROWICZ [NEMAROWICS] STEFAN KANONIER Австро-венгерская армия
SKOTNICA FRANZ FUHRMANN Австро-венгерская армия
STAFA JAROSLAUS [JAROSLAV] INFANTERIST Австро-венгерская армия
FILIPOW [TRUFIM] TRUFIM [FILIP] INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOCICKA FRANZ GEFREITER Австро-венгерская армия
SZAREK [SZAREB] ANTON SANITÄTSOLDAT Австро-венгерская армия
MAUSZ [MANZ] JAKOB PIONIER Австро-венгерская армия
MALINEK JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
SODOLOVAC [SADOLOVAC] ZIV. JÄGER Австро-венгерская армия
GASSMANN [GROSSMANN] RICHARD INFANTERIST Австро-венгерская армия
WIELGUS [WRELGUSZ] TOMAS FUHRMANN Австро-венгерская армия
RABENSEIFNER INFANTERIST Австро-венгерская армия
NIESSNER ADOLF ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
HLADIK INFANTERIST Австро-венгерская армия
HAUSNER ADLOF [PAUL] Австро-венгерская армия
SCHREIBER KARL INFANTERIST Австро-венгерская армия
KAPARNIK [KAPARVIK] FRANZ KANONIER Австро-венгерская армия
ZELENKA JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KOZIOŁ LUDWIK INFANTERIST Австро-венгерская армия
KANDLER ALFRED INFANTERIST Австро-венгерская армия
CZIBISOW PROCHOR JAKOVLEWICZ KOSAK Австро-венгерская армия
LUBLINER MAX OBERLEUTNANT-RECHNUNGSFÜHRER Австро-венгерская армия
BRAND [BRUNO] LEUTNANT Австро-венгерская армия
JATTNER TEODOR HAUPTMANN Австро-венгерская армия
DOMES JOHANN ULAN Австро-венгерская армия
LECH LADISLAUS FÄHNRICH Австро-венгерская армия
SCHLICHTOWSKI FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
RAJMOND LIZEL Австро-венгерская армия
KOCIN JOSEF Австро-венгерская армия
RICHTER KARL Австро-венгерская армия
SCHLOSSER HEINRICH LEUTNANT Австро-венгерская армия
KOBLIHA FRANZ Австро-венгерская армия
MIKULASCHEK OTTOKAR Австро-венгерская армия
ULLMANN GUSTAV Австро-венгерская армия
LEŚNIAK JOHANN Австро-венгерская армия
PANTIELEJEW WASILI Русская армия
KOCULEWICZ MICH. Русская армия
IRBITSKIJ GREGOR Русская армия
SOBIESZCZUK MARTIN INFANTERIST Русская армия
KOLB L.E.B. Австро-венгерская армия
KOUDZIK JOHANN Австро-венгерская армия
MANOJLOWICZ LUBOMIR Австро-венгерская армия
DEMUSZEW WASIL Русская армия
HAJAN MARKO Русская армия
MEISEREKOF ALEXEI Русская армия
MELOKOLOVEC IWAN Русская армия
MANOJLOWICZ Австро-венгерская армия
HIRNISCH HAUPTMANN Австро-венгерская армия
KONECNY Австро-венгерская армия
KONECNY BERTIN Австро-венгерская армия
KRÄSCHNER STEFAN Австро-венгерская армия
LEINATH JOHANN Австро-венгерская армия
MIKULASEK M. Австро-венгерская армия
BOBREK ANDREAS Австро-венгерская армия
CZABAJ JOSEF Австро-венгерская армия
WESZELKA Австро-венгерская армия
KRAWCZYK Австро-венгерская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Русская армия 160
Австро-венгерская армия 588