Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1212060-013
1
1
Na mogile nagrobek z ciemnego granitu, u wezgłowia wysoka stela z ryzalitowanym równoramiennym krzyżem w górnej części, na którym umieszczony jest odlew Krzyża Zrzeszenia WiN. W dolnej części steli umiesczona jest inskrypcja: „† ADAM ANTONI/ TARNOWSKI/ „OLEK"/ 1911 – 1946/ OFICER WOJSKA POLSKIEGO/ KIEROWNIK RADY ZRZESZENIA WOLNOŚĆ I NIEZAWISŁOŚĆ/ NA POWIAT OLKUSZ/ ZGINĄŁ Z RĄK KOMUNISTYCZNEGO/ URZĘDU BEZPIECZEŃSTWA/ W TRZYCIĄŻU 10 X 1946".

Pochowano tu Adama Antoniego Tarnowskiego, używającego w czasie wojny nazwiska Michał Piechowiak, profesora Gimnazjum Rolniczego w Trzyciążu, zabitego przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa 10 października 1946 r. W 2022 r. w miejscu ziemnej mogiły oznaczonej krzyżem Instytut Pamięci Narodowej ufundował nagrobek z czarnego granitu.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
TARNOWSKI ADAM ANTONI