Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1206050-002
16
1
Cmentarz nie posiada ogrodzenia. Zachował się główny element cmentarza w formie wysokiego postumentu o podstawie ośmiobocznej zwężającego się ku górze i zwieńczonego małym krzyżem o czterech ramionach. Na górnej części czterech ścian postumentu umieszczony jest motyw wieńca laurowego. Postument znajduje się w linii niskiego muru, flankowanego przez dwa prostopadłościenne słupy. Przed postumentem umieszczona jest kamienna płyta z motywem czapki żołnierskiej.

W sześciu grobach pojedynczych i dwóch zbiorowym pochowano szesnastu żołnierzy poległych lub zmarłych w okresie I wojny światowej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 45 s. 219, GW 71 s. 935.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 413.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 3, Tarnów 2005, s. 441.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 397.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 169.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
HEISS LUDWIG [JOSEF] LANDSTURMMAN JÄGER Австро-венгерская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
15