Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1206050-004
10
2
Mogiła ziemna, ogrodzona płotem z metalowych prętów na betonowej podmurówce. Główny element urządzenia mogiły stanowi postument z tablicą z napisem: „KU CZCI ŻOŁNIERZOM/ POLEGŁYM ZA WOLNOŚĆ/ I OJCZYZNĘ”. Postument jest zwieńczony rzeźbą przedstawiającą ptaka. Pierwotnie w tym miejscu znajdował się kamienny pomnik z motywem czapki żołnierskiej, zwieńczony rzeźbą przedstawiającą ptaka. Mogiła została przebudowana w okresie międzywojennym.

Pochowano tu 10 żołnierzy poległych lub zmarłych w okresie I wojny światowej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 61, s. 45 (fotografia), GW 45, s. 233.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 413.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 3, Tarnów 2005, s. 442-443.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 396-397.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 169.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
GALETTI GIOVANNI PRIMO JÄGER Австро-венгерская армия
MISLAP ERNST FÄHNRICH Австро-венгерская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 8