Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1206040-005
1
1
Na mogile znajduje się nagrobek z szarego granitu. Na płycie nagrobnej wyryty jest krzyż łaciński i napis: „Ś.P./ TU SPOCZYWA/ STANISŁAW FILIPEK/ LAT 26/ ROZSTRZELANY PRZEZ HITLEROWCÓW/ 27 WRZEŚNIA 1943 r.”.

Podejrzewany o przynależność do Armii Krajowej Stanisław Filipek, został zastrzelony przez żandarmów 27 września 1943 r. Zwłoki zakopano w pobliżu miejsca egzekucji, w październiku 1943 r. zostały ekshumowane przez rodzinę zmarłego i pogrzebane na cmentarzu parafialnym.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939 – 1945. Województwo krakowskie miejskie, Warszawa 1984, s. 35.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
FILIPEK STANISŁAW OSOBA CYWILNA