Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1206040-009
1
1
Mogiła ziemna w lastrykowym obramowaniu, u wezgłowia stela w kształcie niesymetrycznego sześcioboku z przylegającym do niej lastrykowym krzyżem. W stelę wmurowana jest tablica z napisem: „Ś.P. EDWARD STACH/ PRZEŻYŁ LAT 16/ ZGINĄŁ ŚMIERCIĄ TRAGICZNĄ/ 20 VII 1944/ POKÓJ JEGO DUSZY”. Na lastrykowym krzyżu umieszczony jest metalowy medalion przedstawiający głowę Chrystusa.
 
Według mieszkańców wsi Przeginia, Edward Stach został zamordowany przez Niemców za przynależność do Armii Krajowej.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
STACH EDWARD