Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1208050-024
1
0
Na mogile znajduje się lastrykowy nagrobek z krzyżem łacińskim u wezgłowia.

Pochowano tu nieznanego żołnierza poległego w okresie II wojny światowej.
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
1